Sønderjyske kirkebøger og personregistrering – Kom godt i gang!

Sønderjyske kirkebøger og personregistrering - Kom godt i gang!

Find kirkebøger fra Sønderjylland fra slutningen af 1500-tallet til ca. 2000, og personregistre fra 1874 til ca. 2000. Rigsarkivet har desuden mikrokort af sydslesvigske kirkebøger frem til ca. 1876.

alt

Det skal du vide for at søge i kirkebøger

1.

Sogn (sted)

I hvilket sogn blev registreringen foretaget?

2.

Tidspunkt

Hvornår fandt den kirkelige handling sted?

3.

Navn

Hvad hed personen, som indførslen drejer sig om?

De oplysninger finder du i kirkebøger

 • Fødte
 • Konfirmationer (fra 1736)
 • Viede
 • Døde

De ældre kirkebøger kan også indeholde oplysninger om:

 • Introduktion (efter en kvinde har gjort barsel)
 • Altergang
 • Trolovelser
 • Offentlige skriftemål

Her skal du søge

Kirkebøger skal findes i sognearkiverne.

Klik nedenfor på en periode og se, hvad du skal gøre for at finde en indførsel.

Bemærk, at der gælder særlige forhold i Sønderjylland i forhold til resten af Danmark.

Se vejledning til kirkebøger for det øvrige Danmark

Åbn vejledninger

Sådan finder du en indførsel i kirkebøgerne

 1. Gå til de skannede kirkebøger på Arkivalieronline.
 2. Vælg sogn.
 3. Benyt ‘Hovedministerialbog’ eller ‘Kontraministerialbog’.
 4. Kirkebøgerne er ført kronologisk som begivenhederne fandt sted og evt. systematisk efter begivenhedernes art, herunder fødte, konfirmerede, viede, tilgange (dvs. tilflyttede), afgange (dvs. fraflyttede) og døde. På Arkivalieronline kan begivenhederne være forkortet F, K, V, D.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Følg linket i det ovenstående.

I 1874 indførte den preussiske regering en borgerlig registrering af fødsler, vielser og dødsfald. Denne fortsatte efter genforeningen i 1920.

Præsterne førte stadig kirkebøger, men de er sekundære som kilder til personregistreringen i Sønderjylland.

Sådan finder du en personregisterindførsel

 1. Gå til skannede personregistre på Arkivalieronline.
 2. Vælg personregisterfører. Bemærk at personregisterkredsene stort set er lig med sognene.
 3. Vælg det register, der passer med den begivenhed, du leder efter: fødte, viede eller døde.
 4. Personregistret er ført kronologisk, og hver registrering er foretaget på en selvstændig side. For vielser dog over to sider.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Følg linket i det ovenstående.

Sådan finder du en indførsel i kirkebogen

 1. Gå til de skannede kirkebøger på Arkivalieronline.
 2. Vælg sogn.
 3. Benyt ‘Hovedministerialbog’ eller ‘Kontraministerialbog’.
 4. Kirkebøgerne er ført systematisk efter begivenhedernes art i rækkefølgen fødte, konfirmerede, viede og døde, og under de enkelte begivenheder kronologisk som begivenhederne fandt sted. På Arkivalieronline kan begivenhederne være forkortet F, K, V, D.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Følg linket i det ovenstående.

I 1874 indførte den preussiske regering en borgerlig registrering af fødsler, vielser og dødsfald. Denne fortsatte efter genforeningen i 1920, men fra 1926 fik præsterne igen vielsesmyndighed. Nu foregik indførsel af vielser som i det øvrige land.

Sådan finder du en personregisterindførsel

 1. Gå til de skannede personregistre på Arkivalieronline.
 2. Vælg personregisterfører. Bemærk at personregisterkredsene stort set er lig med sognene.
 3. Vælg det register, der passer med den begivenhed, du leder efter: fødte eller døde.
 4. Personregistret er ført kronologisk, og hver registrering er foretaget på en selvstændig side.

Sådan finder du en indførsel i kirkebogen

 1. Gå til de skannede kirkebøger på Arkivalieronline.
 2. Vælg sogn.
 3. Benyt ‘Kontraministerialbog’.
 4. Kirkebøgerne er ført systematisk efter begivenhedernes art i rækkefølgen fødte, konfirmerede, viede og døde, og under de enkelte begivenheder kronologisk som begivenhederne fandt sted. På Arkivalieronline kan begivenhederne være forkortet F, K, V, D.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Følg linksene i det ovenstående.

Sådan finder du en personregisterindførsel

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Personregisterfører

Arkivserie:

 • Biregister

Fremgangsmåde

 1. Gå til arkivdatabasen Daisy.
 2. Skriv personregisterførerens navn i feltet arkivskaber, og klik på ”Søg i Daisy”. Bemærk at personregisterkredsene stort set er lig med sognene.
 3. Klik på ”Vis arkivserier” ud for den rette personregisterfører.
 4. Klik dig ind på det register, der passer med den begivenhed, du leder efter: fødte eller døde.
 5. Ud for medietypen “Original, Papir m.m.” vælger du ”Vis indhold”.
 6. Find den rette periode, og klik på ”Start bestilling”.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet skal bestilles via arkivdatabasen Daisy og ses på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa. Føg linket i det ovenstående.

Bemærk dog, at optegnelserne om døde findes på Arkivalieronline til 1969 (se ovenstående periode).

Gå til de sønderjyske personregistre på Arkivalieronline

Sådan finder du en indførsel i kirkebogen

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Sogn

Arkivserie:

 • Kontraministerialbog

Fremgangsmåde

 1. Gå til arkivdatabasen Daisy.
 2. Skriv sognets navn i feltet arkivskaber, og ordet ‘kontraministerialbog’ i feltet arkivserie. Klik på ”Søg i Daisy”.
 3. Klik dig ind på arkivserien ‘Kontraministerialbog’.
 4. Ud for medietypen Original, Papir m.m. vælger du ”Vis indhold”.
 5. Find den rette type af begivenhed inden for den rette periode, og klik på ”Start bestilling”.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet skal bestilles via arkivdatabasen Daisy og ses på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa. Følg linket i det ovenstående.

Bemærk dog, at optegnelserne om døde findes på Arkivalieronline til 1969 (se ovenstående periode).

Gå til kirkebøgerne på Arkivalieronline

Som en konsekvens af kommunalreformen i 1970 sammenlagdes de gamle registreringsdistrikter med virkning fra 1974, så disse kom til at være sammenfaldende med de nye primærkommuner. Vær opmærksom på, at ikke alle registre fra denne periode endnu er afleveret til Rigsarkivet.

Sådan finder du en personregisterindførsel

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Primærkommune

Arkivserie:

 • Biregister

Fremgangsmåde

 1. Gå til arkivdatabasen Daisy.
 2. Skriv primærkommunens navn i feltet arkivskaber, og klik på ”Søg i Daisy”. Bemærk at hvor man indtil 1978 registrerede fødsler og dødsfald i den primærkommune hvor de fandt sted, registreredes begivenhederne fra 1978 i henhold til bopæl (ved fødsler altså forældrenes eller moderens bopæl).
 3. Klik på ”Vis arkivserier” ud for den rette personregisterfører.
 4. Klik dig ind på det register, der passer med den begivenhed, du leder efter: fødte eller døde.
 5. Ud for medietypen “Original, Papir m.m.” vælger du ”Vis indhold”.
 6. Find den rette periode, og klik på ”Start bestilling”.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet skal bestilles via arkivdatabasen Daisy og ses på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa. Følg linket i det ovenstående.

Sådan finder du en indførsel i kirkebogen

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Sogn

Arkivserie:

 • Kontraministerialbog

Fremgangsmåde

 1. Gå til arkivdatabasen Daisy.
 2. Skriv sognets navn i feltet arkivskaber, og ordet ‘kontraministerialbog’ i feltet arkivserie. Klik på ”Søg i Daisy”.
 3. Klik dig ind på arkivserien ‘Kontraministerialbog’.
 4. Ud for medietypen “Original, Papir m.m.” vælger du ”Vis indhold”.
 5. Find den rette type af begivenhed inden for den rette periode, og klik på ”Start bestilling”.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet skal bestilles via arkivdatabasen Daisy og ses på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa. Følg linket i det ovenstående.

På alle Rigsarkivets læsesale kan du låne mikrokort af sydslesvigske kirkebøger frem til ca. 1876.

Mikrokortene stilles til rådighed efter en aftale med Nordelbisches Kirchenarchiv i Kiel.

Der gælder særlige regler for benyttelse af mikrokortene. Du finder reglerne og kan se sognekort i oversigten “Sydslesvigske kirkebøger – regler for benyttelse og sognekort” nedenfor.

Er du i tvivl om, hvilket provsti et sydslesvigsk sogn hører under, kan du benytte oversigten “Sydslesvigske kirkebøger på mikrokort – find provsti” nedenfor.

Tips til din søgning

Slå sognets navn op

Kender du stedet, hvor begivenheden fandt sted, men ikke sognets navn, kan du finde navnet på det historisk administrative kort Digdag.

Gå til DigDag.dk

Det må du se

Kirkebøger efter 1925 kan indeholde CPR-numre og er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på 100 år. De kirkebøger, vi stiller til rådighed på Arkivalieronline, er gennemgået, og eventuelle personnumre er sløret.

Kirkebøger der er

 • mere end 50 år gamle
 • eller kun indeholder indførsler om døde og er mere end 10 år gamle

kan benyttes med speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Du kan også søge om tilladelse til at se kirkebøger, der er mindre end 50 år gamle.

Søg om tilladelse til at se kirkebøger

Kopiforbud

Kirkebøger udskrevet senere end 1925, og som du får at se på læsesalen enten med speciel tilladelse eller en godkendt adgangsøgning, må ikke scannes, fotokopieres eller affotograferes.

Mere om kirkebøger

Kirkebogsførelsen i det gamle hertugdømme Slesvig kan følges længere tilbage end i kongeriget. De ældste bevarede kirkebøger i Sønderjylland er således anlagt i slutningen af 1500-tallet. Den ældste kirkebog er fra 1573 (Hjordkær sogn ved Åbenrå), og i de hertugelige dele af Slesvig skulle der føres kirkebøger ifølge en forordning af 6. marts 1612. De ældste kirkebøger er ikke ført på faste skemaer, men fra 1763 blev registreringerne mere systematiske med faste skemaer, ligesom kirkebøgerne fra 1775 skulle føres i to eksemplarer.

Efter at Sønderjylland i 1864 var blevet en del af Preussen, blev der i 1874 indført borgerlig civilstandsregistrering af fødsel og død og vielser. Ordningen administreredes af det såkaldte “Standesamt”, på dansk personregister, ledet af en personregisterfører. Der førtes dog stadig kirkebøger med registrering af kirkelige handlinger.

Ved Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 bevaredes personregistrene i Sønderjylland, idet præsterne dog fik vielsesmyndighed igen fra 1926.