Lægebesøgsstatistik 1987-2018

Lægebesøgsstatistik 1987-2018

alt

Om registret

Formålet med registret var at danne grundlag for Danmarks Statistiks løbende statistik over lægebesøg mv., hvor oplysninger om aktiviteten i praksissektoren kobles med baggrundsoplysninger om sociale forhold.

Statistikken omfatter ikke skolelæge, børne- og ungdomstandpleje, skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser. Statistikken bygger på oplysninger fra det fælleskommunale system til afregning af det offentliges tilskud til læger mv. Alle udgiftstal vedrører kun regionernes udgifter til praksissektoren og ikke medicintilskud eller patienternes eventuelle egenbetaling. Tandpleje til børn under 18 år og den såkaldte omsorgstandpleje finansieres af kommunerne og indgår ikke i registret.

Registrets indhold

Periode

1987-2018

Afleverende myndighed

Danmarks Statistik

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Patienter, der er behandlet ved alene praksissektoren dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Arkiveringsversion

197 (for perioden 1987)

472-474 (for perioden 1988-1990)

198 (for 1991)

10990-10995 (for perioden 1992-1997)

10535-10538 (for perioden 1998-2001)
10946 (for 2002)
10796 (for 2003)
11611 (for 2004)
19261-19267 (for perioden 2005-2011)
19516 (for 2012)
19575 (for 2013)
19749 (for 2014)
19955 (for 2015)
20269 (for 2016)
20471 (for 2017)

20939 (for 2018)