MULD-undersøgelsen 2000-2006

MULD-undersøgelsen 2000-2006

alt

Indhold

MULD står for “Monitorering af unges livsstil og dagligdag”. Undersøgelsen sætter fokus på unge i alderen 16-20 år og deres sundhedsvaner, livsstil og dagligdag.

Undersøgelsen er skabt af Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, der har undersøgt de 16-20-åriges sundhedsvaner. Det gælder f.eks. de unges brug af fysisk aktivitet, rygning- og alkoholvaner samt  deres forbrug af illegale stoffer.

Med MULD er det muligt at belyse sociale forskelle i de unges sundhedsvaner og -adfærd og udviklingen heraf i perioden 2000-2006.

Se filmen: Sådan analyserer du surveydata i Excel