Nationalt Alkoholbehandlingsregister 2006-2016

Nationalt Alkoholbehandlingsregister 2006-2016

alt

Om registret

Registerets formål er at tilvejebringe statistiske oplysninger, der viser udviklinger for personer i behandling for deres alkoholmisbrug. Dette til brug for overvågning, politisk og faglig planlægning, forskning og evaluering af behandlingskvalitet.

Registret indeholder oplysninger optaget ved klientens indskrivning i alkoholbehandling og indeholder således indskrivningsstatistik. Oplysningerne vedrører en række socioøkonomiske karakteristika samt klientens information om misbrugsmønster, dvs. hvor meget og hvilken type alkohol der indtages.

Fra og med medio 2008 indeholder registret også behandlingsoplysninger.

Registrets indhold

Periode

2006-2016

Afleverende myndighed

Sundhedsdatastyrelsen (2015-)

Statens Serum Institut (2012-2015)

Sundhedsstyrelsen (1973-2012)

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Personer i behandling for alkoholmisbrug. Populationen udgøres af personer, som er blevet visiteret til en offentlig eller privat behandlingsinstitution af et amt eller en kommune. Der kan dog forekomme oplysninger om privat finansieret alkoholbehandling, men dette er ikke indberetningspligtig.

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Klientnummer (ved anonymitet)

Køn

Bopælskommune

Nationalitet

Indskrivnings- og udskrivningsdato

Behandlingstype samt evt. tidligere behandling

Boligsituation

Uddannelse

Civilstand

Antal børn

Oplysninger om alkoholforbrug

Oplysninger om stofmisbrug

Primær indtægtskilde

Oplysninger om kriminalitet

Psykisk helbred

Oplysninger om institution