Patientjournaler – Kom godt i gang!

Patientjournaler – Kom godt i gang!

Rigsarkivet har patientjournaler fra en række sygehuse og behandlingsinstitutioner. Mange patientjournaler er dog ikke afleveret til Rigsarkivet.

alt

Det skal du vide for at finde en patientjournal

1.

Navn og fødselsdato

Hvad er patientens navn og fødselsdato?

2.

Tidspunkt

Hvornår var patienten indlagt?

3.

Sygehus og afdeling

Hvor var patienten indlagt?

De oplysninger finder du i patientjournaler

 • Patientens fødselsdato, bopæl og evt. dødsdato
 • Nærmeste pårørende
 • Indlæggelsesperiode
 • Sygdomsforløb og diagnoser
 • Operationer og undersøgelsesresultater

Her skal du søge

Patientjournaler skal søges under det enkelte sygehus og evt. afdeling, som patienten var indlagt på. Ældre journaler er typisk henlagt efter et patient- eller journalnummer, som du kan finde via sygehusets patientkartotek eller lignende søgemidler. Nyere patientjournaler er normalt henlagt efter patienternes fødselsdato/CPR-nr.

Klik nedenfor på en periode og se, hvordan du skal søge.

Åbn vejledninger

Patientjournaler afsluttet før 1950 vil typisk være totalbevaret. Enkelte serier af patientjournaler, der er afleveret senere, kan dog være 01-bevaret, dvs. at der kun er bevaret journaler for de patienter, der er født den første i hver måned.

For de øvrige patienter vil der ofte være bevaret udskrivningsbreve, de såkaldte epikriser, med oplysning om sygdom. Eventuelle epikriser fremsøges i arkivdatabasen Daisy på samme måde som patientjournaler.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Sygehus (fx. Næstved Sygehus, Aabenraa Sygehus)
 • Yy Hospital (fx. Augustenborg Hospital)

Arkivserie:

 • Patientjournal
 • Epikrise eller Udskrivningsbrev
 • Søgemidler såsom Patientkartotek, Navnekartotek, Navneregister, Patientjournal, Register til patientjournal, Indlæggelsesprotokol eller udskrivningsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op i Daisy med sygehuset som arkivskaber og ‘patientjournal’ som arkivserie
 • Undersøg efter hvilket princip patientjournalerne er henlagt. Det vil fremgå af feltet ”Pakkeindholdet er beskrevet med” på siden, der beskriver arkivseriens indhold
 • Er pakkeindholdet beskrevet med ”kendte” størrelser som patientnavn, indlæggelses- eller udskrivningsdato, fødselsdato, køn m.m., kan patientjournalen umiddelbart fremfindes ud fra beskrivelsen af pakkens indhold.
 • Er pakkeindholdet beskrevet med et nummer (patient-, journal- eller andet nummer) skal patientjournalen findes gennem søgemidler tilknyttet patientjournalerne. Det kan være navneregister til patientjournaler, indlæggelsesprotokol eller andet. For at finde det relevante søgemiddel, skal du alene søge med sygehuset som arkivskaber uden at anføre en arkivserie, og så gennemgå sygehusets arkivserier.

På nettet eller på læsesalen?

Ældre protokoller og andre søgemidler fra enkelte sygehuse er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. De meste materiale er dog ikke skannet og skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Patientjournaler afsluttet i denne periode vil typisk være 01-bevaret, dvs. der kun er bevaret journaler for de patienter, der er født den første i hver måned.

For øvrige patienter er der bevaret udskrivningsbreve (de såkaldte epikriser med oplysning om sygdom) samt evt. stamkort (kardex).

Ved enkelte hospitaler er samtlige patientjournaler dog bevaret.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Sygehus (fx. Næstved Sygehus, Aabenraa Sygehus)
 • Yy Hospital (fx. Augustenborg Hospital)

Arkivserie:

 • Patientjournal
 • Epikrise eller Udskrivningsbrev
 • Søgemidler såsom Patientkartotek, Navnekartotek, Navneregister, Patientjournal, Register til patientjournal, Indlæggelsesprotokol eller Udskrivningsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op i Daisy med sygehuset som arkivskaber og patientjournal eller epikrise som arkivserie
 • Undersøg efter hvilket princip patientjournalerne eller epikriserne er henlagt. Det vil fremgå af feltet ”Pakkeindholdet er beskrevet med” på siden, der beskriver arkivseriens indhold.
 • Er pakkeindholdet beskrevet med ”kendte” størrelser som patientnavn, indlæggelses- eller udskrivningsdato, fødselsdato, køn m.m., kan patientjournalen eller epikrisen umiddelbart fremfindes ud fra beskrivelsen af pakkens indhold.
 • Er pakkeindholdet beskrevet med et nummer (patient-, journal- eller andet nummer) skal patientjournalen/epikrisen findes gennem søgemidler tilknyttet patientjournalerne. Det kan være navneregister til patientjournaler, indlæggelsesprotokol eller andet. For at finde det relevante søgemiddel, skal du alene søge med sygehuset som arkivskaber uden at anføre en arkivserie, og så gennemgå sygehusets arkivserier.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Alle patientjournaler for personer født den 1. i en måned er bevaret frem til det tidspunkt, hvor sygehuset overgik til elektronisk patientjournal. Øvrige journaler er kasseret.

Nogle steder er der for de øvrige patienter bevaret udskrivningsbreve, de såkaldte epikriser, med oplysning om sygdom. Epikriser fremfindes på samme måde som patientjournaler.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Sygehus (fx. Næstved Sygehus, Aabenraa Sygehus)
 • Yy Hospital (fx. Augustenborg Hospital)

Arkivserie:

 • Patientjournal
 • Epikrise eller Udskrivningsbrev
 • Søgemidler såsom Patientkartotek, Navnekartotek, Navneregister, Patientjournal, Register til patientjournal, Indlæggelsesprotokol eller Udskrivningsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op i Daisy med sygehuset som arkivskaber og patientjournal som arkivserie
 • Undersøg efter hvilket princip patientjournalerne er henlagt. Det vil fremgå af feltet ”Pakkeindholdet er beskrevet med” på siden, der beskriver arkivseriens indhold
 • Er pakkeindholdet beskrevet med ”kendte” størrelser som patientnavn, indlæggelses- eller udskrivningsdato, fødselsdato, køn m.m., kan patientjournalen umiddelbart fremfindes ud fra pakkens indhold.
 • Er pakkeindholdet beskrevet med et nummer (patient-, journal- eller andet nummer) skal patientjournalen findes gennem søgemidler tilknyttet patientjournalerne. Det kan være navneregister til patientjournaler, indlæggelsesprotokol eller andet. For at finde det relevante søgemiddel, skal du alene søge med sygehuset som arkivskaber uden at anføre en arkivserie, og så gennemgå sygehusets arkivserier.

Tip til din søgning

Søger du oplysninger om et indlæggelsesforløb afsluttet efter 1976 hvor patientjournalen er kasseret, kan oplysninger om diagnose, indlæggelsessted og varighed findes i Landspatientregistret, der elektronisk er indleveret til Rigsarkivet fra Sundhedsdatastyrelsen siden 1977.

På nettet eller på læsesalen?

Patientjournaler og søgemidler er ikke skannet, men skal bestilles i læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Tips til din søgning

Se efter særlige arkivserier for afdøde

Vær opmærksom på, at afdøde patienters journaler kan være udtaget til særskilte arkivserier, der af og til betegnes “mors” (latin: død).

De oplysninger har vi ikke

Journal-materiale fra sygehusene er meget omfangsrigt. Derfor er der gennem tiden foretaget kassationer ved aflevering til Rigsarkivet. Under vejledningerne til de enkelte perioder, kan du se, hvilket materiale Rigsarkivet har modtaget.

Mange patientjournaler ligger dog fortsat ude på sygehusene.

Kommunale sygehus og institutioner

Patientjournaler fra kommunale sygehus og institutioner kan være afleveret til kommunale stadsarkiver.

Praktiserende læger og privathospitaler

Med få undtagelser har Rigsarkivet ingen patientjournaler fra praktiserende læger eller fra privathospitaler.

Det må du se

Patientjournaler og søgemidler hertil indeholder personfølsomme oplysninger og er derfor ikke umiddelbart tilgængelige i 75 år fra deres yngste notat at regne.

Du kan søge om adgang til indlæggelsesprotokoller og andre søgemidler til patientjournaler ved at udfylde en særlig søgemiddelerklæring på læsesalen, som behandles med det samme.

Bestil arkivalier i Daisy

Ønsker du at se en patientjournal, der er afsluttet for under 75 år siden, skal du søge Rigsarkivet om adgang med oplysninger om patientens navn og fødselsdato, ca. indlæggelsestidspunkt og sygehus/afdeling.

Søg om tilladelse til at se en patientjournal

Hvis du ønsker at se din egen patientjournal, har du også mulighed for at bestille en kopi af sagen som oplysninger om dig selv. Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Bestil oplysninger om dig selv