Register for personaledosimetri 1957-2005

Register for personaledosimetri 1957-2005

alt

Om registret

Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) tog sidst i 1980’erne beslutning om at oprette en database, der skulle rationalisere instituttets sagsbehandling og skaffe et overblik over de strålekilder, som instituttet førte tilsyn med.

Formålet med registret var dels at administrere SIS’s eget persondosimetri-laboratorium (PL), dels at registrere alle landets persondoser modtaget under arbejde med ioniserende stråling. Registret indeholder oplysninger om de personer, der skulle individuelt dosisovervåges. Disse personers arbejdssteder modtog regelmæssigt nye persondosimetri fra SIS, og de benyttede dosimetre returneredes. Efter vurdering af doserne sendes resultaterne til arbejdsstederne. Ud fra de registrerede doser blev der lavet statistiske udtræk til brug for vurdering af strålebelastningen på flere niveauer lige fra den enkelte person til alle landets stråleudsatte arbejdstagere. Disse udtræk er et vigtigt redskab i SIS’s prioritering af strålebeskyttelsesarbejdet, og de benyttes også til at vise, om gældende dosisgrænser overholdes.

Registrets indhold

Periode

1957-2005

Afleverende myndighed

Danmarks Tekniske Universitet, Risø DTU (2007-)
Forskningscenter Risø (1957-2006)
Aarhus Universitetshospital, Aarhus sygehus (1991-)
Statens Institut for Strålebeskyttelse (1989-)

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Personer, der udsættes for ioniserende stråling, som følge af deres arbejde.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Arbejdssted
Dosisregistreringer