Register over danskere behandlet på udenlandske sygehuse m.m. (DUSAS) 2002-2007

Register over danskere behandlet på udenlandske sygehuse m.m. (DUSAS) 2002-2007

alt

Om registret

DUSAS blev oprettet i 2002 i forbindelse med etableringen af det udvidede frie sygehusvalg og indførelsen af den centrale pulje på kr. 1,5 mia. til finansiering af sygehusenes meraktivitet.

Sygehusejerne er ansvarlige for indberetning til de centrale sundhedsmyndigheder og skal således sørge for, at oplysninger vedrørende personer, der har været behandlet på udenlandske sygehuse, indberettes til DUSAS.

DUSAS bidrager endvidere til sundhedsovervågning og kvalitetsudvikling samt at oplyse befolkningen om sundhedsvæsenet og borgernes sundheds- og sygelighedsforhold.

Registrets indhold

Periode

2002-2007

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse. Omfatter ikke patienter, der er blevet sendt til eksperimentel eller højspecialiseret behandling i udlandet.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Køn
Alder
Bopælsamt/kommune
Behandlingssted
Behandlingsland
Indlæggelses- og udskrivningsdato
Patienttype
Henvisende sygehus/afdeling/amt
Diagnose
Operation
Antal sengedage
Behandlingsdata
Indlæggelsesmåde