Register over tvang i psykiatrien, tvangsbehandlinger 1999-2015

Register over tvang i psykiatrien, tvangsbehandlinger 1999-2015

alt

Om registret

Registrets formål er at danne datagrundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning. Desuden skal registret tilvejebringe retvisende og relevante oplysninger til Sundhedsstyrelsens statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet.

Registrets indhold

Periode

1999-2015

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Personer indlagt på psykiatriske afdelinger i

Danmark udsat for tvangsindgreb.

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Oplysninger om indlæggelse- og udskrivning

Frihedsberøvelse

Tvangsbehandlinger i form af medicin,

elektrochok eller ernæring, fikseringer og fysiske magtanvendelser i form af fastholden eller beroligende medicin

Beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte eller aflåsning af yderdør.

Arkiveringsversion

11435 (for perioden 1999-2003)
12877 (for perioden 2004-2009)
19835 (for perioden 2009-2015)