Sakskøbing kommune, Folkeafstemningen om medlemskab af EF 1972

Sakskøbing kommune, Folkeafstemningen om medlemskab af EF 1972

Find kilder, der beskriver de administrative forhold i Sakskøbing kommune op til og omkring Danmarks valg om medlemskab af EF i 1971.

alt

Om kilderne

Arkivserien ’Folkeafstemningen vedr. medlemskab af EF’ består af 14 mindre emneinddelte læg, der alle beskriver de administrative forhold op til og omkring folkeafstemningen om EF-medlemskabet i 1972. Der findes cirkulærer for afstemningens afholdelse, stemmeresultater og endda hvem, der brevstemte, og hvor mange stemmesedler, der er blevet kendt ugyldige – og hvorfor.Læggene har følgende titler:

 • Fordeling af stemmerne den 2/10 1972
 • Vedr. ophængning af plakater o.l.
 • Kopi af skrivelse udsendt til lederen af valgstedet vedr. indtelefonering af stemmeresultatet og fintælling m.v.
 • Korrespondance vedr. afstemning på alderdomshjem, plejehjem o.l.
 • Vedr. folkeafstemningen 1972
 • Valg af valgstyrere og valgbestyrelse
 • Navne og adresser på samtlige medlemmer af valgbestyrelsen
 • Buskørsel i forbindelse med folkeafstemningen den 2/10 1972
 • Indkomne cirkulærer
 • Korrespondance i forbindelse med folkeafstemning 1972
 • Navne og adresser på kredsvalgbestyrere
 • Vedr. fordeling af valgstyrere og tilforordnede på valgstederne samt skrivelse til disse om at møde på afstemningsdagen
 • Diverse annoncer vedr. folkeafstemningen
 • Vedr. lukning af skolerne på afstemningsdagen
 • Folkeafstemning

Bestil Folkeafstemningen om medlemskab af EF 1972 i Daisy