Gejstlige skifter før 1807 – Kom godt i gang!

Gejstlige skifter før 1807 – Kom godt i gang!

Provsterne behandlede skifter for præster, degne, klokkere, skoleholdere og lærere ved de lærde skoler. Her får du en vejledning til, hvordan du finder skifterne.

alt

Det skal du vide for at finde et skifte

1.

Navn

Hvad hed afdøde?

2.

Tidspunkt

Hvornår døde personen?

3.

Provsti

Hvilket provsti var afdøde tilknyttet?

De oplysninger finder du i skifter

  • Fortegnelse over den afdødes ejendele og værdier
  • Korrespondance i arvesagen
  • Arvingernes navne m.m.

Her skal du søge

Provsterne behandlede skifter for præster, degne, klokkere, skoleholdere og lærere ved de lærde skoler.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

  • Xx Provsti

Arkivserie:

  • Skift

Fremgangsmåde

På nettet eller på læsesalen?

Det meste af skiftematerialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det øvrige materiale skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter skiftemateriale via Daisy