Københavnske skifter – Kom godt i gang!

Københavnske skifter – Kom godt i gang!

Skiftevæsnet i København var mere komplekst end i resten af landet. Læs om de forskellige protokoller og sagsrækker, der hørte til forskellige slags skifter.

alt

Det skal du vide for at finde et skifte

1.

Navn

Hvad hed afdøde?

2.

Tidspunkt

Hvornår døde personen (cirka)?

3.

Før år 1771

Hvad var personens stand eller erhverv?

De oplysninger finder du i skifter

 • Fortegnelse over den afdødes ejendele og værdier
 • Korrespondance i arvesagen
 • Navne på arvinger m.m.

Her skal du søge

Indbyggerne i København hørte under forskellige skiftejurisdiktioner efter deres erhverv:

 • Københavns Skiftekommission
 • Hofretten
 • Borgretten

Der er ikke bevaret skifter fra før 1679 fra nogen af skiftejurisdiktionerne.

Sådan finder du skifter i Københavns Skiftekommission

Almindelige borgere, tjenestefolk m.m. og deres ægtefæller og børn hørte under Københavns Skiftekommission. Det ældste skifte er fra 1681.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Skiftekommission

Arkivserie:

 • Register til konceptskifter, skiftebreve, samfrænde- og kommissarieskifter samt inventarier
 • Konceptskifter
 • Originale skiftebreve
 • Samfrænde- og kommissarieskifter
 • Inventarium over sluttede skifter
 • Register til forseglingsprotokoller 1709-1719
 • Register til forseglingsprotokoller 1720-1771
 • Forseglingsprotokol
 • Register til alle behandlingsprotokoller 1715-1771
 • Behandlingsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op på afdødes eller afdødes ægtefælles navn i ‘Register til konceptskifter’, ‘skiftebreve’, ‘samfrænde- og kommissarieskifter samt inventarier 1681-1771’
 • Registeret henviser til arkivserierne ‘konceptskifter’, ‘originale skiftebreve’, ‘samfrænde- og kommissarieskifter’, ‘inventarier’.
 • Hertil er nogle skifter, hvortil skiftebreve ikke er bevarede, omtalt i ‘forseglingsprotokoller’ og ‘behandlingsprotokoller’. Slå op i ’Register til forseglingsprotokoller’ og i ’Register til behandlingsprotokoller’, som henviser til sidetal i protokollerne.

På nettet eller på læsesalen?

Registre, protokoller og dokumenter er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter materiale fra Københavns Skiftekommission i Daisy

Sådan finder du skifter i Hofretten

Overordnede civile embedsmænd samt ansatte ved hoffet, som tilhørte rangklasserne, og deres ægtefæller og børn hørte under Hofretten. Det ældst bevarede skifte er fra 1679.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Hofretten

Arkivserie:

 • Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter, skiftebreve, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter
 • Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter, skiftebreve, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter
 • Fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter
 • Eksekutorskiftebreve
 • Kommissionsskiftebreve
 • Kommissionsskifter
 • Konceptskifter ordinære boer
 • Samfrændeskifter
 • Skifte- og værgemålsdokumenter

Fremgangsmåde

 • Slå op på navn i ‘Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter, skiftebreve, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter’, eller i ‘Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter, skiftebreve, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter’. Her finder du et sidetal.
 • Slå derefter op på siden i ‘Fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter’. Fortegnelsen anfører hvilken arkivserie og under hvilken dato skiftet ligger.
 • Vælg derefter den angivne arkivserie. Serierne er: ‘Eksekutorskiftebreve’, ‘kommissionsskiftebreve’, ‘kommissionsskifter’, ‘konceptskifter ordinære boer’, ‘samfrændeskifter’, ‘skifte- og værgemålsdokumenter’, ‘skiftebreve i ordinære boer’. Skifterne er henlagte kronologisk.

På nettet eller på læsesalen?

Registre, protokoller og dokumenter er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter materiale fra Hofretten i Daisy

Sådan finder du skifter i Borgretten

Civile embedsmænd og hofbetjente uden rang og deres ægtefæller og børn hørte under Borgretten. Det tidligste skifte er fra 1682.Bemærk, at Københavns Universitets professorer og betjente, studenter og deres ægtefæller og børn hørte under universitetets skiftejurisdiktion, men der er ikke bevaret skifter her fra.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Borgretten

Arkivserie:

 • Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter
 • Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter
 • Fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter
 • Konceptskifter i ordinære boer
 • Skiftebreve ordinære boer
 • Navneregister til skiftesessionsprotokol
 • Skiftesessionsprotokol
 • Journal over behandling af boer med register

Fremgangsmåde

 • Slå op på navn i ‘Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter’ eller i ‘Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter’. Her finder du et sidetal.
 • Slå derefter op på siden i ‘Fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter’. Fortegnelsen anfører hvilken arkivserie og under hvilken dato skiftet ligger.
 • Skifterne ligger kronologisk i arkivserierne ‘Konceptskifter i ordinære boer’ og ‘skiftebreve ordinære boer’.
 • Yderligere skifter er omtalt i ‘Navneregister til skiftesessionsprotokol’, ‘Skiftesessionsprotokol’ og ‘Journal over behandling af boer med register’. Slå op i protokolregistrene som henviser til sidetal i protokollerne.

På nettet eller på læsesalen?

Registre, protokoller og dokumenter er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter materiale fra Borgretten i Daisy

Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Skiftekommission. Der er flere protokolrækker:

 • ‘Forseglingsprotokol’ indeholder almindelige skifter
 • ‘Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier)’ indeholder private skifter og bevillinger til at sidde i uskiftet bo.
 • ‘Eksekutorboer’ indeholder boer behandlet af en eksekutor.
 • ‘Hvidebog’ indeholder dødsanmeldelser for personer uden ejendom, samt erklæringer om privat skifte, eksekutorskifte og om at sidde i uskiftet bo.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Skiftekommission

Arkivserie:

 • Register til alle forseglingsprotokoller 1771-1797
 • Forseglingsprotokol
 • Registreringsprotokol
 • Behandlingsprotokol
 • Skiftedokumenter: Offentlige boer
 • Designationer over foreviste samfrændeskiftebreve
 • Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier)
 • Navneregister til hvidebog
 • Hvidebog
 • Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165
 • Eksekutorboer

Fremgangsmåde

Sådan finder du et almindeligt skifte

 • Søg efter afdødes navn i ‘Register til alle forseglingsprotokoller 1771-1797’. Det henviser med protokolnummer + protokollitra, skiftesagens nummer samt protokolsidetal.
 • Find protokollen i arkivserien ‘forseglingsprotokol’ og slå op på siden. Behandlingen kan være fortsat i ‘registreringsprotokol’ og ‘behandlingsprotokol’. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglingsprotokollen.
 • Søg efter eventuelle dokumenter i ‘Skiftedokumenter: Offentlige boer’ 1771-1863. Dokumenterne ligger efter periode, protokolnummer og skiftesagsnummer.

Sådan finder du private skifter (samfrændeskiftebreve) og bevillinger til at sidde i uskiftet bo

 • Slå op i ‘Register til samfrændeskifter 1771-1810’. Her angives løbenummer inden for hvert år.
 • Skiftebreve og bevillinger ligger efter år og løbenummer i ‘Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier)’.
 • Fra 1792-1797 kan du slå op på afdødes navn i ‘Navneregister til hvidebog’. Registeret henviser med sidetal til ‘Hvidebog’, som indeholder resumeer af bevillinger.

Sådan finder du eksekutorboer (fra 1790)

 • Slå afdødes navn op i arkivserien ‘Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165’. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien ‘Eksekutorboer’.

Sådan finder du dødsanmeldelser for personer uden ejendom fra 1792

 • Fra 1792 kan slås op på afdødes navn i ‘Navneregister til hvidebøger’, Registeret henviser med sidetal til ‘Hvidebog’, hvor dødsanmeldelsen er afskrevet.

På nettet eller på læsesalen?

Registre, protokoller og dokumenter er skannet og kan ses på Arkivalieronline, dog undtaget ‘Eksekutorboer’. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det materiale, der ikke er skannet, skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter materiale fra Københavns skiftekommission via Daisy

Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Skiftekommission. Der er flere protokolrækker:

 • ‘Forseglingsprotokol’ indeholder almindelige skifter
 • ‘Hvidebog’ indeholder erklæringer om privat skifte, eksekutorskifte, at sidde i uskiftet bo samt dødsanmeldelser for personer uden ejendom herunder børn.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Skiftekommission

Arkivserie:

 • Generalregister til forseglingsprotokol
 • Forseglingsprotokol
 • Registreringsprotokol
 • Behandlingsprotokol
 • Skiftedokumenter: Offentlige boer
 • Navneregister til hvidebog
 • Hvidebog
 • Designationer over foreviste samfrændeskiftebreve
 • Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier)
 • Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165
 • Eksekutorboer

Fremgangsmåde

Sådan finder du et almindeligt skifte

 • Slå op på afdødes navn i ‘Generalregister til forseglingsprotokol’. Det er opdelt årgangsvis og henviser inden for året med protokolnummer og sidetal.
 • Find behandlingen i ‘Forseglingsprotokol’ med årgang, protokolnummer og sidetal. Behandlingen kan være fortsat i ‘registreringsprotokol’ og ‘behandlingsprotokol’. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglingsprotokollen.
 • Find eventuelle dokumenter i ‘Skiftedokumenter Offentlige boer’. De ligger efter periode, protokolnummer og skiftesagsnummer. Skiftesagsnummeret fremgår af forseglingsprotokollen.

Sådan finder du et skifte og en dødsanmeldelse i hvidebogen

 • Slå op på afdødes navn i ‘Navneregister til hvidebøger’, Registeret henviser med sidetal til ‘Hvidebog’.
 • Erklæringer om samfrændeskifte (privat skifte) og om at sidde i uskiftet bo er anført i hvidebogen. Disse krævede kongelig bevilling. I hvidebogen er anført dato for bevillingens forevisning for skiftekommissionen. Slå op i ‘Designationer over foreviste samfrændeskiftebreve’ under forevisningsdato. I designationen findes år og løbenummer. Arkivserien ‘Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier)’ indeholder kopier af brevene henlagt efter år og løbenummer.
 • Oplyser hvidebogen at skiftet er behandlet af en eksekutor, kan eksekutorboet findes ved at slå navnet op i arkivserien ‘Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165’. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien ‘Eksekutorboer’.
 • Dødsanmeldelser for personer uden ejendom herunder børn ses alene i hvidebogen.

På nettet eller på læsesalen?

Registre, protokoller og dokumenter er skannet og kan ses på Arkivalieronline, dog undtaget ‘Eksekutorboer’. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter materiale fra Københavns Skiftekommission via Daisy

Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Skiftekommission. Der er flere protokolrækker:

 • ‘Forseglingsprotokol’ indeholder almindelige skifter
 • ‘Hvidebog’ indeholder erklæringer om privat skifte, eksekutorskifte, at sidde i uskiftet bo samt dødsanmeldelser for børn og hospitalslemmer. Fra 1861 førtes en særlig protokol ‘Dødsanmeldelsesprotokol for børn’.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns skiftekommission

Arkivserie:

 • Register til alle forseglingsprotokoller 1850-1863
 • Forseglingsprotokol
 • Registreringsprotokol
 • Behandlingsprotokol
 • Skiftedokumenter: Offentlige boer
 • Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165
 • Eksekutorboer
 • Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer
 • Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer

Fremgangsmåde

Sådan finder du et almindeligt skifte i forseglingsprotokollen

 • Slå op på afdødes navn i ‘Register til alle forseglingsprotokoller 1850-1863’. Det er opdelt årgangsvis og henviser inden for året med protokolnummer og sidetal.
 • Find behandlingen i ‘Forseglingsprotokol’ med årgang, protokolnummer og sidetal. Behandlingen kan være fortsat i ‘Registreringsprotokol’ og ‘Behandlingsprotokol’. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglingsprotokollen.
 • Find eventuelle dokumenter i ‘Skiftedokumenter Offentlige boer’. De ligger efter periode, protokolnummer og skiftesagsnummer. Skiftesagsnummeret fremgår af forseglingsprotokollen.

Sådan finder du et skifte og en dødsanmeldelse i hvidebogen

 • Slå op på afdødes navn i ‘Navneregister til hvidebøger’, Registeret henviser med sidetal til ‘Hvidebog’.
 • Erklæringer om privat skifte og om at sidde i uskiftet bo ses alene i hvidebogen.
 • Oplyser hvidebogen, at skiftet er behandlet af en eksekutor, slås navnet op i arkivserien ‘Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165’. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien ‘Eksekutorboer’.
 • Dødsanmeldelser for børn og hospitalslemmer ses alene i hvidebogen og fra 1861 i ‘Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer’ og ‘Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer’.

På nettet eller på læsesalen?

Registre og protokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Skiftedokumenter og eksekutorboer skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter materiale fra Københavns Skiftekommission i Daisy

Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Skiftekommission, fra 1919 af Københavns Byret Skifteretten. Skifterne er delt i flere grupper, men hovedregisteret indeholder navne på de allerfleste afdøde. Dog er der et særligt register for anmeldelser af dødsfald for børn samt 1874-1919 hospitalslemmer.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Skiftekommission

Arkivserie:

 • Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog
 • Forseglingsprotokol
 • Registreringsprotokol
 • Behandlingsprotokol
 • Skiftedokumenter
 • Offentlige boer
 • Hvidebog
 • Repartitionsprotokol for private skifter
 • Skiftedokumenter: Bilag til hvidebog
 • Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165
 • Eksekutorboer
 • Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer
 • Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer

Fremgangsmåde

Start med at slå op i Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog

 • Hovedregisteret henviser til to protokolrækker. Det er for det første ‘Forseglings- og registreringsprotokoller’ til de almindelige skifter. For det andet er det ‘Hvidebøger’ som registrerede private skifter, bevillinger til at sidde i uskiftet bo, eksekutorboer samt frem til 1874 afdøde fattiglemmer.

En henvisning til ‘Forseglings- og registreringsprotokoller’ har dette format:

 • 1 er protokolnummer
 • 183 er sagsløbenummer
 • 2B er afdelingsnummer

En henvisning til ‘Hvidebøger’ har ét af tre formater:

i perioden 1863-1877
i perioden 1878-1908
i perioden 1909-1929
 • 1, 40 og 70 er protokolnummer
 • 508, 632 og 668 er pagina (side) i protokollen.

Sådan finder du et skifte i forseglings- og registreringsprotokollen

 • Find behandlingen i ‘Forseglings- og registreringsprotokol’. De er sorteret efter afdelingslitra og så afdelingsnummer. Afdeling 2B i eksemplet ovenfor skal derfor søges under B2, herefter protokolnummer 1 og sagsløbenummer 183.
 • Behandlingen kan være fortsat i ‘Behandlingsprotokol’. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglings- og registreringsprotokollen.
 • Find eventuelle dokumenter i ‘Skiftedokumenter Offentlige boer’. De ligger efter periode, protokolnummer og skiftesagsnummer. Skiftesagsnummeret fremgår af forseglingsprotokollen.

Sådan finder du et skifte i hvidebogen

 • Find protokollen med protokolnummeret og slå op på den anførte side.
 • Dødsanmeldelser for hospitalslemmer står i ‘Hvidebogen’ frem til 1873 og igen fra 1920.
 • Skifter, hvor arvingerne skifter privat, står i hvidebogen og boopgørelsen er 1875-1920 indført i ‘Repartitionsprotokol for private skifter’. Protokollerne indeholder navneregistre. 1900-1920 kan der være bevaret dokumenter til skifterne i ‘Skiftedokumenter: Bilag til hvidebog’. Dokumenterne ligger efter skiftesagsnummeret angivet i hvidebogen.
 • Skifter med bevilling til at sidde i uskiftet bo står kun i hvidebogen.
 • Skifter, som behandles af en eksekutor er anført i Hvidebogen. Slå herefter afdødes navn op i arkivserien ‘Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165’. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien ‘Eksekutorboer’.

Sådan finder du dødsanmeldelser for børn og hospitalslemmer (i perioden 1874-1919)

 • Slå op i det periodedelte ‘Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer’ på barnets eller hospitalslemmets navn. Find derefter anmeldelsen på den anførte side i ‘Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer’.

På nettet eller på læsesalen?

Registre og protokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Skiftedokumenter og eksekutorboer skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter skiftemateriale via Daisy

Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Byret Skifteretten. Skifterne er delt i flere grupper, men hovedregisteret indeholder navne på de allerfleste afdøde. Dog er der et særligt register for anmeldelser af dødsfald for børn.

Fremgangsmåde

Start med at slå op i Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog

 • Hovedregisteret henviser til tre protokolrækker. Det er for det første ‘Forseglings- og registreringsprotokoller’ til de almindelige skifter. For det andet er det ‘Hvidebøger’ som registrerede, private skifter, bevillinger til at sidde i uskiftet bo samt frem til 1934 eksekutorboer, hvor skiftet blev foretaget af en privat eksekutor uden for skifteretten. Endelig er det fra 1935 ‘Protokol B.II. Eksekutorboer’.

En henvisning til ‘Forseglings- og registreringsprotokoller’ har dette format:

 • 2T er afdelingsnummer
 • 1 er protokolnummer
 • 660 er sagsløbenummer

En henvisning til ‘Hvidebøger’ har dette format:

 • 829 er side
 • 31/32 er regnskabsår (1931/1932)

En henvisning til ‘Protokol B.II. Eksekutorboer’ fra 1935 har dette format:

Sådan finder du et skifte i forseglings- og registreringsprotokollen

 • Find behandlingen i ‘Forseglings- og registreringsprotokol’. De er sorteret efter afdelingslitra og så afdelingsnummer. Afdeling 2T i eksemplet ovenfor skal derfor søges under T2, herefter protokolnummer 1 og sagsløbenummer 660.
 • Behandlingen kan være fortsat i ‘Behandlingsprotokol’. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglings- og registreringsprotokollen.
 • Find eventuelle dokumenter i ‘Skiftedokumenter Offentlige boer’. De ligger efter afdelingslitra, afdelingsnummer, protokolnummer og sagsløbenummer/skiftesagsnummer. Skiftesagsnummeret fremgår af forseglingsprotokollen.

Sådan finder du et skifte i hvidebogen

 • Skifter, med privat skifte og uskiftet bo står kun i hvidebogen frem til 1939. Fra 1940 kan dokumenter findes i: ‘Skiftedokumenter: B-sager: Privat og uskiftet bo’.
 • Skifter, som behandles af en eksekutor er anført i Hvidebogen frem til 1934. Slå herefter afdødes navn op i arkivserien ‘Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 166-205’. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien ‘Eksekutorboer’.

Sådan finder du eksekutorboer fra 1935

 • Bemærk: Den protokol, der henvises til (‘Protokol B.II. Eksekutorboer’) er IKKE interessant. Eksekutorboets sagsnummer skal i stedet findes i ‘Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 166-206’. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien ‘Eksekutorboer’.

Sådan finder du anmeldelser af børnedødsfald

 • Slå op i det periodedelte ‘Navneregister til anmeldelser af børnedødsfald’ på barnets navn. Find derefter anmeldelsen på den anførte side i ‘Anmeldelser af børnedødsfald’.

På nettet eller på læsesalen?

Registre er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Forseglingsprotokoller og behandlingsprotokoller er skannet frem til 1943 og dødsanmeldelser for børn frem til 1934. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det materiale, der ikke er skannet, skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter materiale fra Københavns Byret Skifteretten via Daisy

Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Byret Skifteretten. Skifterne er delt i flere grupper, men hovedregisteret indeholder navne på de allerfleste afdøde. Dog er der et særligt register for anmeldelser af dødsfald for børn.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Byret Skifteretten

Arkivserie:

 • Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog
 • Forseglings- og registreringsprotokol
 • Behandlingsprotokol
 • Skiftedokumenter: Offentlige boer
 • Skiftedokumenter: Alle boer
 • Anmeldelser til protokol B
 • Skiftedokumenter B-sager Privat og uskiftet bo
 • Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 207-296
 • Eksekutorboer
 • Navneregister til anmeldelser af børnedødsfald
 • Anmeldelser af børnedødsfald

Fremgangsmåde

Start med at slå op i Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog

 • Hovedregisteret henviser til tre protokolrækker. Det er for det første ‘Forseglings- og registreringsprotokoller’ til de almindelige skifter. For det andet er det ‘Anmeldelser til protokol B’ som registrerede anmeldelser om privat skifte eller uskiftet bo. For det tredje er det ‘Anmeldelser til protokol E. Eksekutorboer’.

En henvisning til ‘Forseglings- og registreringsprotokoller’ har dette format:

 • III er afdelingsromertal
 • 17 er sagsnummer
 • 46 er sagsår (dvs. 1946)
 • c er protokollitra

En henvisning til ‘Anmeldelser til protokol B’ har dette format:

 • B er protokol
 • 40 er sagsløbenummer
 • 46 er sagsår (dvs. 1946)

En henvisning til ‘Anmeldelser til protokol E. Eksekutorboer’ har dette format:

Sådan finder du et skifte i forseglings- og registreringsprotokollen

 • Find behandlingen i ‘Forseglings- og registreringsprotokol’. De er sorteret efter sagsår, afdelingsromertal, protokollitra og sagsløbenummer. Eksemplet ovenfor skal derfor søges under sagsår 1946, afdelingsromertal III, protokollitra c og sagsløbenummer 17.
 • Behandlingen kan være fortsat i ‘Behandlingsprotokol’. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglings- og registreringsprotokollen.
 • Find eventuelle dokumenter i ‘Skiftedokumenter Offentlige boer’, fra 1965 i ‘Skiftedokumenter Alle boer’. De ligger efter sagsår, afdelingsromertal, protokollitra og sagsløbenummer.

Sådan finder du et skifte i Anmeldelser til protokol B

 • Find anmeldelser af privat skifte og uskiftet bo i ‘Anmeldelser til protokol B’ under år og sagsløbenummer. Dokumenter findes under år og løbenummer i: ‘Skiftedokumenter B-sager Privat og uskiftet bo’, fra 1965 i ‘Skiftedokumenter Alle boer’.

Sådan finder du eksekutorboer

 • Bemærk: Den protokol, der henvises til (‘Anmeldelser til protokol E. Eksekutorboer’) er IKKE interessant. Eksekutorboets sagsnummer skal i stedet findes i ‘Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 207-296’. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien.

Sådan finder du anmeldelser af børnedødsfald

 • Slå op i det periodedelte ‘Navneregister til anmeldelser af børnedødsfald’ på barnets navn. Find derefter anmeldelsen på den anførte side i ‘Anmeldelser af børnedødsfald’.

På nettet eller på læsesalen?

Hovedregisteret er skannet frem til ca. 1960 og kan ses på Arkivalieronline. Navnekartotek til eksekutorboer er også skannet. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det materiale, der ikke er skannet, skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter materiale fra Københavns Byret Skifteretten i Daisy

Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Byret Skifteretten. Søger du københavnske skifter efter 1971 er det enklest først at henvende sig til Skifteretten, og bede om oplysning om skiftesagens type og skiftesagsnummer. Herefter kan du søge om adgang til skiftesagen i Rigsarkivet.

Bemærk at de fleste skiftesager efter 1992 er kasserede. Kun skifter for personer fødte den 1. i en måned er bevaret.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns byret skifteretten

Arkivserie:

 • Skiftedokumenter Alle boer -1997
 • Eksekutorboer -1990

Det må du se

Skiftearkivalier indeholder oplysninger om rent private forhold. De er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Skiftearkivalier, der er mellem 50 og 75 år, kan benyttes efter speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen, og ansøgningen behandles med det samme. Du skal selv bestille materialet i Daisy på forhånd.

Bestil skiftemateriale i Daisy

Ønsker du at se et skifte, der er yngre end 50 år, skal du søge om tilladelse.

Søg om tilladelse til at se et skifte