Synsregistret 1988-1999

Synsregistret 1988-1999

alt

Om registret

Synsregistret, der er en integreret del af ”Det administrative Patientregister”, er blevet ført med henblik på dels formidling af sociale og pædagogiske behandlingsmæssige tilbud til blinde og svagtseende børn i Danmark, dels forskning i forbindelse med forebyggelse af blindhed og opsporing af årsagerne til synshandicap hos børn.

Registrets indhold

Periode

1988-1999

Afleverende myndighed

Statens Øjenklinik

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Blinde og svagtseende børn i Danmark

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Køn

Gestationsalder

Fødselsvægt

Anmeldelses- og afmeldelsesår

Fødested

Døgninstitution

Blindhedsdiagnose

Etiologi

Handicap

Synsgruppe

Diagnosegruppe

Øjendiagnose

Almen diagnose