Testamenter – Kom godt i gang!

Testamenter – Kom godt i gang!

Et testamente er et juridisk bindende dokument, der fortæller, hvad en person ønsker, der skal ske med hans eller hendes ejendele, når personen dør.

alt

Det skal du vide for at finde et testamente

1.

Navn

Hvad hed den person, som oprettede testamentet?

2.

Sted

Hvor blev testamentet oprettet?

3.

Tidspunkt

Hvornår blev testamentet oprettet?

Der blev ikke fundet nogen elementer

De oplysninger finder du i testamenter

  • De personer, der opretter testamente, herunder fødested, alder, bopæl, profession m.v.
  • Arvinger og slægtsforbindelser
  • Formål eller personer, der betænkes i testamentet

Bemærk, at oplysninger om boets indhold findes ikke i testamentet, men kan ses i skiftet efter pågældende.

Her skal du søge

Her finder du testamenter fra centrale landsdækkende myndigheder

  • Indtil 1848: Testamentet findes i Danske Kancellis arkiv
  • 1848-1930: Testamentet findes i Justitsministeriets arkiv
  • Efter 1930: Testamenterne er endnu ikke afleveret til Rigsarkivet

Du skal bestille testamenterne i Rigsarkivets arkivdatabase Daisy.

Her finder du testamenter fra lokale myndigheder

  • Indtil 1919: Testamenter kan findes i skiftemyndighedernes arkiver, dvs. amts-, gods- eller retsbetjentarkiverne. Tinglyste testamenter og testamenter underskrevet af Notarius Publicus findes også i retsbetjentarkiverne. I Sønderjylland findes testamenter frem til 1920 i Amtsretsarkiverne.
  • Efter 1919: Tinglyste dokumenter findes i domstolsarkiverne.

Tips til din søgning

Start i skifteprotokollen

Hvis du ikke ved, om en person havde oprettet et testamente, kan du starte i skifteprotokollen. Her vil det fremgå, hvis der har været et testamente.

Gå til vejledning til skiftearkivalier

Prøv Centralregistret

Fra 1932 (København fra 1928) samledes oplysninger om alle testamenter i Danmark under Centralregistret for Testamenter i Århus. Registeret indeholder ikke oplysninger om testamentets indhold, blot ved hvilken notar, det er oprettet og hvornår. Registeret er endnu ikke afleveret til Rigsarkivet.

Testamenter i privatarkiver eller lokalhistoriske arkiver

Hvis den person, der oprettede testamentet, har afleveret sit private arkiv til Rigsarkivet eller lokalhistoriske arkiver, kan du lede efter testamentet i det private arkiv.

Vær opmærksom på, at der kan være fastsat særlige tilgængelighedsfrister for private arkiver.

På nettet eller på læsesalen?

Testamenter er ikke skannet, men skal ses på læsesalen. Du skal bestille materialet i arkivdatabasen Daisy.

Testamenter med kongelig konfirmation findes på Rigsarkivet, København, mens alle Rigsarkivets læsesale har testamenter fra de lokale myndigheder.

Bestil testamenter i Daisy

Det må du se

Testamenter er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Testamenter der er mellem 50 og 75 år kan benyttes efter speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Bestil testamenter i Daisy

Hvis du ønsker at se et testamente, der er mindre end 50 år, skal du søge om tilladelse.

Søg om tilladelse til at se et testamente