Traumedatabase, Rigshospitalet 1999-2020

Traumedatabase, Rigshospitalet 1999-2020

alt

Om registret

Indsamling af data på tilskadekomne behandlet på Rigshospitalets Traumecenter.

Registrets indhold

Periode

1999-2020

Afleverende myndighed

Danmarks Statistik

Registeransvarlig

Danmarks Statistik

Population

Tilskadekomne på traumecenteret på Rigshospitalet.

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Patientens tilstand

Læsioner

Demografiske data