Valgundersøgelsen 1971-2019

Valgundersøgelsen 1971-2019

alt

Om undersøgelsen

Det Danske Valgprojekt har ved hvert eneste folketingsvalg siden 1971 gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser.

Hovedformålet med disse valgundersøgelser er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.

Indhold

Valgundersøgelsen 1971-2019 udgør en unik tidsserie om partivalg og politiske holdninger i Danmark over et halvt århundrede.

Valgundersøgelserne giver mulighed for at analysere og sammenligne folkestemningen over tid:

  • Hvem stemmer man på?
  • Hvilke temaer finder man vigtige?
  • Har man tillid til politikerne?

Du kan læse mere om Det Danske Valgprojekt på www.valgprojektet.dk.

Se filmen: Sådan analyserer du surveydata i Excel