Rigsarkivets tilsyn i 2020

Rigsarkivets tilsyn i 2020

Rigsarkivet gennemførte i 2020 et tilsyn med statslige myndigheders dokumentation

alt

Under tilsynet skulle statslige myndigheder oplyse, hvad de har af it-systemer og papirarkivalier.

Formålet med tilsynet var at indhente viden om statslige myndigheders dokumentation: Er alle it-systemer anmeldt til Rigsarkivet, hvilke teknologier anvendes? Hvilke papirsager har I, og opbevares de på betryggende vis? Rigsarkivet bruger oplysningerne til at planlægge statslige myndigheders kommende afleveringer.

 

298 myndigheder har udfyldt spørgeskemaet. I rapporten gives et overblik over resultaterne af tilsynet, mens bilaget er en mere detaljeret gennemgang af besvarelserne.

Tidsfrister for besvarelse af anmeldelser

I forbindelse med Rigsarkivets tilsyn 2020 er der identificeret mange it-systemer, som ikke tidligere har været anmeldt til Rigsarkivet. Rigsarkivet har bedt de enkelte myndigheder om at anmelde it-systemerne, så Rigsarkivet kan træffe beslutning om, hvorvidt data fra systemerne skal afleveres til Rigsarkivet.

 

Der er identificeret så mange it-systemer, at Rigsarkivet først i løbet af 2023 kan træffe beslutning for alle systemer. Hvis dette giver udfordringer i forhold til sletning af data, så er I velkomne til at kontakte Rigsarkivet.

 

Rigsarkivet svarer indenfor 60 dage på anmeldelser af nye ESDH-systemer. På anmeldelser af øvrige it-systemer kan der først forventes svar i løbet af 2023.