Strakstilladelser fjernes midlertidigt på Rigsarkivets læsesale

Strakstilladelser fjernes midlertidigt på Rigsarkivets læsesale

Rigsarkivet er ved at gennemgå processen for adgangssagsbehandling. I den forbindelse er vi nødt til midlertidigt at fjerne muligheden for at få strakstilladelse til at benytte fx søgemidler og nyere folketællinger

alt

Om strakstilladelser og tilgængelighed

Arkivalier, der er afleveret til Rigsarkivet, er almindeligvis tilgængelige, når de er 20 år gamle, eller når de er 75 år gamle, hvis de indeholder private oplysninger om enkeltpersoner. Reglerne for tilgængelighed er fastsat i arkivloven og skal beskytte borgeres private og andre fortrolige oplysninger.

Søg om tilladelse til at se arkivalier

Hvad er strakstilladelser?

Strakstilladelser har længe været anvendt på Rigsarkivets læsesale til at få tilladelse til at anvende:

  • Kirkebøger, der er mellem 50 og 100 år gamle
  • Folketællinger fra 1945 til 1970
  • Skifter og testamenter, der er mellem 50 og 75 år gamle
  • Søgemidler, der er nyere end 75 år, som fx journaler og kartoteker, navneregistre

Brugen af strakstilladelser skal over sommeren vurderes af Rigsarkivets juridiske afdeling. Det skyldes, at det er materialer, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, som er nyere end 75 år. Imens den juridiske vurdering pågår, er vi nødt til at fjerne muligheden for at få straksadgang på læsesalene. Du kan bruge Rigsarkivets almindelige ansøgningsblanket til at søge om tilladelse til at anvende disse typer af arkivalier.

Har du bestilt arkivalier til læsesalen over sommeren?

Hvis du har bestilt arkivalier til læsesalen inden den 1. juli 2024, som kræver en (straks)tilladelse, og er bestillingen godkendt og aktiv, kan du stadig komme på læsesalen og anvende de bestilte arkivalier. Vi anbefaler, at du tjekker bestillingsstatus, før du kommer på læsesalen.

Hvis du bestiller arkivalier efter den 1. juli 2024, som kræver en (straks)tilladelse, vil du i udgangspunktet få afvist din bestilling og blive henvist til at søge om tilladelse via vores ansøgningsblanket.

Log ind på Daisy og se din bestillingsstatus under ’ Mine bestillinger’

Hvordan søger jeg om adgang ved Rigsarkivet?

Når du ønsker at søge om adgang til arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige, kan du søge via vores ansøgningsblanket. Læs mere og find balnketten her: Søg om tilladelse til at se arkivalier.

Tre ting, du skal oplyse, når du søger adgang

1.

Identifikation på alle, der søger adgang

En adgangstilladelse er personlig, og derfor er det vigtigt for Rigsarkivet at vide, hvem der skal have tilsendt en tilladelse til at se de ansøgte arkivalier. Oplys om du ansøger alene eller sammen med en eller flere medansøgere, og husk identifikations- og kontaktoplysninger på alle medansøgere.

2.

Formål med at få adgang

Du skal angive formålet med at anvende de arkivalier, som du søger tilladelse til at se. Det er vigtigt, at du beskriver, hvad der ligger til grund for din ansøgning, og hvordan du ønsker at anvende de oplysninger, som du forventer at finde. Dit angivne formål er en central del af vores vurdering af, om du kan få adgang.

3.

Præcis beskrivelse af det, du søger adgang til

Din beskrivelse af, hvad du søger adgang til, skal være så præcis som mulig, og helst til den relevante arkivskaber og arkivserie. Du kan finde præcise arkivhenvisninger i arkivdatabasen Daisy, eller se nedenfor, hvordan du kan få hjælp og vejledning til at finde arkivhenvisningen.

Kan Rigsarkivet lave opslag i søgemidler for mig?

Vi kan ikke på forhånd lave opslag for dig i søgemidler eller andre arkivalier, som kræver adgangstilladelse. Du kan altså ikke ringe eller skrive for at få udleveret specifikke oplysninger om enkelte sager, sagsnummer, journalnummer eller lignende, hvis disse sager indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold. Men vi vejleder dig gerne i, hvilken arkivskaber og arkivserie, der er relevant for dig at søge om adgang til.

Hvordan får jeg hjælp og vejledning?

Hvis du ikke kan finde de specifikke oplysninger om arkivskaber og arkivserier, som du skal bruge til at søge adgang, er der hjælp at hente:

Find vejledninger på Rigsarkivets hjemmeside

Start med at læse Rigsarkivets vejledninger. Vi har vejledninger om en bred vifte af emner og til mange kildegrupper og arkivalier:

Rigsarkivets vejledninger A-Z – Rigsarkivet

Kontakt Rigsarkivet

Hvis du ikke kan finde svar i Rigsarkivets vejledninger, kan du også skrive eller ringe til os og få hjælp til at anvende Rigsarkivets samlinger.