Rigsarkivets vejledninger A-Z

Rigsarkivets vejledninger A-Z

Se her en samlet oversigt over alle vejledninger.

alt

Vejledninger A-K

Adoptionssager – Kom godt i gang!

 

Arkivalieronline, Hjælp til

 

Borgerlige vielser – Kom godt i gang!

 

Bygningsbeskrivelser – Kom godt i gang!

 

Bygningstegninger – Kom godt i gang!

 

Danske Kancelli – Kom godt i gang!

 

Daisy, Arkivdatabasen – Find og bestil arkivalier

 

Dødsattester – Kom godt i gang!

 

Ejendomme, Køb og salg – Kom godt i gang!

 

Ejendomme i Sønderjylland, Køb og salg – Kom godt i gang!

 

Faderskabssager – Kom godt i gang!

 

Familieretlige sager fra København – Kom godt i gang!

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål til brug af arkivalier

 

Flådens mandskabslister – Kom godt i gang!

 

Folketællinger – Kom godt i gang!

 

Fyrstearkiver, De sønderjyske – Kom godt i gang!

 

Færørelaterede arkivalier – Kom godt i gang!

 

Fæsteprotokoller – Kom godt i gang!

 

Fødselsstiftelsens arkiv – Kom godt i gang!

 

Gejstlige skifter før 1807 – Kom godt i gang!

 

Gotisk håndskrift, Lær om

 

Grunde og matrikler i perioden 1662 til 1664 og 1688, Beskrivelse af – Kom godt i gang!

 

Grundkort (matrikelkort) – Kom godt i gang!

 

Hjælpemidler og foldere til Download

 

Hjælpemidler til arkivbenyttelse

 

Hornung og Møller, Nummerbøger fra  – Kom godt i gang!

 

Hvilke oplysninger kan jeg finde om mine forfædre?

 

Hvordan finder jeg ud af, hvor en person blev født?

 

Hærens mandsskabslister – Kom godt i gang!

 

Hærens og flådens skifter før 1864 – Kom godt i gang!

 

Indfødsretssager – Kom godt i gang!

 

Industriudstillinger 1872 og 1888 – Kom godt i gang!

 

Jødiske skifter før 1807 – Kom godt i gang!

 

Kirkebøger fra anerkendte trossamfund – Kom godt i gang!

 

Kirkebøger – Kom godt i gang!

 

Kirkebøger, Nyttige hjælpermidler når du arbejder med

 

Kirkebøger og personregistrering, Sønderjyske – Kom godt i gang!

 

Københavnske skifter – Kom godt i gang!

 

Københavnske straffesager – Kom godt i gang!

Vejledninger L-Å

Landssvigere, værnemagere, nazister

 

Lægdsruller – Kom godt i gang!

 

Modstandsfolk og forfulgte under besættelsen – Danske fængsler og lejre

 

Modstandsfolk og forfulgte under besættelsen – Danske i Sverige

 

Modstandsfolk og forfulgte under besættelsen – Efter krigen: Styrkelister, erstatning og beretninger

 

Modstandsfolk og forfulgte under besættelsen – Politiefterforskning og domme

 

Modstandsfolk og forfulgte under besættelsen – Tyske fængsler og lejre

 

Motorkøretøjer, Registreringer af – Kom godt i gang!

 

Myndighedsdata – En introduktion

 

Patientjournaler – Kom godt i gang!

 

Skiftearkivalier – Kom godt i gang!

 

Skilsmissesager – Kom godt i gang!

 

Slægtsforskning, Ny i – Kom godt i gang!

 

Slægtsforskning på internettet – Kom godt i gang!

 

Straffesager i appelretter og kongelige afgørelser heri – Kom godt i gang!

 

Straffesager i underretterne – Kom godt i gang!

 

Straffesager, militære – Kom godt i gang!

 

Søg i samlingerne – sådan søger du

 

Testamenter – Kom godt i gang!

 

Udlændingesager – Kom godt i gang!

 

Åndssvageforsorgen, anbringelsessager under – Kom godt i gang!