Rigsarkivets vejledninger A-Z

Rigsarkivets vejledninger A-Z

Se her en samlet oversigt over alle vejledninger.

alt

Vejledninger A-K

Adoptionssager – Kom godt i gang!

Arkivalieronline, Hjælp til

Borgerlige vielser – Kom godt i gang!

Bygningsbeskrivelser – Kom godt i gang!

Bygningstegninger – Kom godt i gang!

Danske fængsler og lejre 1940-1945 – Kom godt i gang!

Danske i Sverige 1940-1945 – Kom godt i gang!

Danske Kancelli – Kom godt i gang!

Daisy, Arkivdatabasen – Find og bestil arkivalier

Dødsattester – Kom godt i gang!

Ejendomme, Køb og salg – Kom godt i gang!

Ejendomme i Sønderjylland, Køb og salg – Kom godt i gang!

Faderskabssager – Kom godt i gang!

FAQ – ofte stillede spørgsmål til brug af arkivalier

Flådens mandskabslister – Kom godt i gang!

Folkeregistre og CPR – Kom godt i gang!

Folketællinger – Kom godt i gang!

Fyrstearkiver, De sønderjyske – Kom godt i gang!

Færørelaterede arkivalier – Kom godt i gang!

Fæsteprotokoller – Kom godt i gang!

Født på fødselsstiftelsen – Kom godt i gang!

Gejstlige skifter før 1807 – Kom godt i gang!

Gotisk håndskrift, Lær om

Grunde og matrikler i perioden 1662 til 1664 og 1688, Beskrivelse af – Kom godt i gang!

Grundkort (matrikelkort) – Kom godt i gang!

Hjælpemidler og foldere til Download

Hjælpemidler til arkivbenyttelse

Hornung og Møller, Nummerbøger fra  – Kom godt i gang!

Hvilke oplysninger kan jeg finde om mine forfædre?

Hærens mandskabslister – Kom godt i gang!

Hærens og flådens skifter før 1864 – Kom godt i gang!

Indfødsretssager – Kom godt i gang!

Indsatte i arresthuse – Kom godt i gang

Indsatte i fængsler – kom godt i gang

Industriudstillinger 1872 og 1888 – Kom godt i gang!

Jordemoderprotokoller/Fødselsprotokoller – Kom godt i gang!

Jødiske skifter før 1807 – Kom godt i gang!

Kirkebøger fra anerkendte trossamfund – Kom godt i gang!

Kirkebøger – Kom godt i gang!

Kirkebøger, Nyttige hjælpermidler når du arbejder med

Kirkebøger og personregistrering, Sønderjyske – Kom godt i gang!

Københavnske skifter – Kom godt i gang!

Københavnske skilsmissesager – Kom godt i gang!

Københavnske straffesager – Kom godt i gang!

Vejledninger L-Å

Landssvigere, værnemagere og ’unationale’ 1940-1945 – Kom godt i gang!

Lægdsruller – Kom godt i gang!

Medlem af nazistiske partier og tyskvenlige foreninger – Kom godt i gang!

Modstandsfolk og forfulgte 1940-1945 – Efter krigen. Kom godt i gang!

Motorkøretøjer, Registreringer af – Kom godt i gang!

Myndighedsdata – Digitalt skabte data

Navneændringer – Kom godt i gang!

Patientjournaler – Kom godt i gang!

Politiefterforskning og domme 1940-1945 – Kom godt i gang!

Skiftearkivalier – Kom godt i gang!

Skilsmissesager – Kom godt i gang!

Slægtsforskning, Ny i – Kom godt i gang!

Slægtsforskning på internettet – Kom godt i gang!

Soldat i krigene 1848-1850 og 1864 – Kom godt i gang!

Straffesager i appelretter og kongelige afgørelser heri – Kom godt i gang!

Straffesager i underretterne – Kom godt i gang!

Straffesager, militære – Kom godt i gang!

Søfolk i handelsflåden – Kom godt i gang!

Søg din slægt ved navnesøgning 1787-1918

Søg i samlingerne – sådan søger du

Søruller – Kom godt i gang!

Testamenter – Kom godt i gang!

Tyske fængsler og lejre 1940-1945 – Kom godt i gang!

Tysklandsarbejdere, norgesarbejdere og tyskerpiger 1940-1945 – Kom godt i gang!

Udlændingesager – Kom godt i gang!

Udvandring til andre verdensdele – Kom godt i gang!

Åndssvageforsorgen, anbringelsessager under – Kom godt i gang!