Indsatte i arresthuse – Kom godt i gang

Indsatte i arresthuse – Kom godt i gang

I arresthuse finder du personer i varetægtsarrest. Hertil benyttedes arresthusene til afsoning af straffen ’fængsel på vand og brød’ samt kortere fængselsstraffe. I perioder benyttedes enkelte arresthuse til afsoning af længere fængselsstraffe.

alt

Det skal du vide for at finde en arresteret

1.

Navn på den indsatte

Hvad var navnet på den indsatte?

2.

Navn på arresten

Hvad var navnet på den pågældende arrest?

3.

Dato for arrestationen

Omtrent hvilken dato skete arrestationen?

De oplysninger finder du om indsatte

  • Varetægtsarrestens længde
  • Tiltalt for hvilken forbrydelse
  • domsmyndighed og domsdato
  • oplysninger om personens alder fødested m.m.

Københavns og Københavns Amts arresthuse

Københavns arresthuse hørte fra 1895 under Staden Københavns Fængsler, fra 1938 under Københavns Fængsler.

Denne myndighed førte fra 1911 ‘generaliekort med navnekartotek’ fælles for samtlige arrester.

Fra 1948 indgik Københavns Amts Arresthus under Københavns Fængsler.

Åbn vejledninger

Register til arrestjournal 1840-1887

Register til arrestjournal over kvinder 1887-1924

Register til arrestjournal over mænd 1887-1924

Arrestjournal 1815-1887

Arrestjournal over kvinder 1888-1924

Arrestjournal over mænd 1888-1924


På nettet eller på læsesalen?

Registre til arrestjournaler over mænd og kvinder 1887-1919 er skannede og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. De øvrige arkivserier skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Arrestjournal mænd 1895-1933

På nettet eller på læsesalen?

Journalen skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Arresthuset blev i 1948 underlagt Københavns Fængsler og ændrede navn til Blegdamsvejens Fængsel.

Arrestjournal 1853-1947

På nettet eller på læsesalen?

Journalen skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Fra 1938 Københavns Fængsler.

Generaliekort over kvindelige fanger 1911-1924
– Er henlagt alfabetisk

Generaliekort over mandlige fanger 1911-1924
– Er henlagt alfabetisk

Navnekartotek over kvindelige fanger 1928-1979

Navnekartotek over mandlige fanger 1924-1979

Navnekartotek over udenlandske mandlige fanger 1928-1979

Generaliekort over kvindelige fanger 1924-1928

Generaliekort over mandlige fanger 1924-1928

Generaliekort over kvindelige fanger 1928-1979

Generaliekort over mandlige fanger 1928-1979

Generaliekort over ”kommunale” mandlige fanger 1928-1979
– Arresterede for løsgængeri, beruselse m.m.

På nettet eller på læsesalen?

Generaliekort over kvindelige fanger 1911-1924 er skannede og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. De øvrige arkivserier skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Arresthuse uden for København

Fra ca. 1800 er der bevaret arrestjournaler, som kronologisk fortegnede indsatte i arrester.

Åbn vejledning

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

  • Xx Arrest

Arkivserie

  • Arrestjournal / Arrestprotokol / Arrestantprotokol / Journal over arrestanter / Protokol over arrestanter
  • Register til Arrestjournal / Arrestprotokol / Arrestantprotokol / Journal over arrestanter / Protokol over arrestanter

Fremgangsmåde

  • Hvis der er ført et register kan du søge på den arresteredes navn og blive henvist til ‘Arrestjournal’ med arrestjournal nummer eller indsættelsesdato.
  • Er der ikke et register, må du søge i den kronologisk førte ‘Arrestjournal’.

På nettet eller på læsesalen?

En del af arrestjournalerne og registre fra før ca. 1920 er skannet. Slå op i Daisy og læs de skannede arrestjournaler eller bestil de ikke skannede arrestjournaler og registre frem til læsesalen via arkivdatabasen Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Det må du se

Arrestjournaler indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se en arrestjournal, der er yngre end 75 år, skal du først søge om adgang.

Søg om tilladelse til at se en arrestjournal

Hvis du ønsker at se oplysninger om dig selv i en arrestjournal, kan du bestille en kopi af indførslen om dig i arrestjournalen.

Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Bestil oplysninger om dig selv i Rigsarkivet