Indsatte i fængsler – kom godt i gang

Indsatte i fængsler – kom godt i gang

Rigsarkivet har fortegnelser over indsatte i fængsler fra 1620.

alt

Det skal du vide for at finde en indsat

1.

Navn på den indsatte

Hvad var navnet på den indsatte?

2.

Fængslets navn

Hvad var navnet på det pågældende fængsel?

3.

Året for indsættelsen

Omtrent hvilket år skete indsættelsen?

De oplysninger finder du om indsatte

 • Straffens længde
 • Forbrydelse
 • Domsmyndighed og domsdato
 • udskrift af dom
 • oplysninger om indsattes alder fødested m.m.
 • oplysning om opførsel m.m.

Straffeanstalter og forbedringshuse 1620-1932

Klik nedenfor på vejledningerne og se, hvad du skal gøre for at finde oplysninger.

Åbn vejledninger

Bremerholm var den vigtigste straffeanstalt for mandlige fanger frem til 1741.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Marinen før 1655 (Søetaten)

Arkivserie:

Arkivskaber:

 • Holmens chef (Søetaten)

Arkivserier:

På nettet eller på læsesalen?

‘Fortegnelse over fanger 1620-1644’ og ‘Bog over jernfangerne og betlerne på Bremerholm’ er ikke skannede. Slå op i Daisy, bestil til læsesalen og læs dem der.

De øvrige arkivserier er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der.

Fangeoplysninger er først bevaret fra ca. 1770. Institutionen var straffeanstalt for kvindelige og mandlige fanger. Indtil 1790 var institutionen også børnehus for børn af indsatte mødre og for børn taget i tiggeri m.m. i København.

Her søger du i Daisy

Register over fanger i Rasphuset 1778-1815

Mandtalsbog for Børnehuset samt Tugt- og Rasphuset 1772-1846

Mandtalsbog for Tugt- og Rasphuset 1812-1823

Register til mandtal over Børne- og Rasphusets lemmer 1773-1846

Mandtal over Børne- og Rasphusets lemmer 1773-1846

 

Register over indkomne fruentimmerfanger i Forbedringshuset 1790-1821

Register over indkomne mandfolkefanger i Forbedringshuset 1790-1821

Mandtal over Forbedringshusets lemmer 1773-1846

 

Register over mandsfanger 1841-1870

Register over kvindefanger 1841-1928

Protokol over mandsfanger 1817-1870

Protokol over kvindefanger 1834-1932

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Protokol over kvindefanger 1834-1932’ og ‘Protokol over mandsfanger 1817-1870’ er ikke skannede. Slå op i Daisy, bestil til læsesalen og læs dem der.

Alle øvrige arkivserier er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der.

Kronborg fæstning var straffeanstalt for mandlige fanger.

Slavesager 1698-1813

 • Sagerne indeholder ordrer om indsættelser og benådninger. Fra 1730 til 1803 ses ind imellem fortegnelser over indsatte.

Materiale vedr. stokhus og slaver på Kronborg 1665-1878

 • Indeholder Fortegnelse over slaver 1781, og Stambog over slaver 1800-1844, samt 1817-1852

Domme og generalia vedr. løsladte slaver 1832-1850

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Materiale vedr. stokhus og slaver på Kronborg’ er skannet. Slå op i Daisy og læs den der.

De øvrige er ikke skannede. Slå op i Daisy, bestil dem til læsesalen og læs dem der.

Nyborg fæstning var straffeanstalt for mandlige fanger.

Domsakter 1729-1849

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Domsakter’ er ikke skannede. Slå op i Daisy, bestil dem til læsesalen og læs dem der.

Københavns Stokhus var straffeanstalt for mandlige fanger.

Register til slaverulle 1774-1857

Slaverulle 1741-1857

Ærlige og uærlige slavers domme og generalier 1741-1857

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Register til Slaverulle’ og ‘Slaverulle’ er skannet. Slå op i Daisy og læs dem der.

‘Ærlige og uærlige slavers domme og generalier’ er ikke skannede. Slå op i Daisy, bestil dem til læsesalen og læs dem der.

Viborg Tugthus var straffeanstalt for mandlige og kvindelige fanger

Alfabetisk register over mandsfanger 1770-1874

Fangeprotokol 1763-1874

Register til fangeprotokol kvindefanger 1850-1870

Fangeprotokol kvindefanger 1850-1870

Register til fangeprotokol mandsfanger 1849-1874

Fangeprotokol mandsfanger 1849-1874

Register til fangeprotokol cellefanger 1862-1874

Fangeprotokol cellefanger 1862-1874

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Fangeprotokol 1763-1779’ er ikke skannet. Slå op i Daisy, bestil den til læsesalen og læs den der.

Resten af arkivserien ‘Fangeprotokol’ og alle de øvrige arkivserier er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der.

Odense Tugthus var straffeanstalt for mandlige og kvindelige fange.

Bog over tugthusfanger 1752-1865

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Bog over tugthusfanger’ er skannet. Slå op i Daisy og læs den der.

Citadellet Frederikshavn (Københavns Kastel) var dels militær arrest for officerer og menige, dels i perioder straffeanstalt for mandlige forbedringshusfanger, der også kaldtes statsfanger. Materiale om statsfanger er bevaret fra 1812 til 1869.

Materiale vedr. fanger og slaver på Kastellet 1834-1869

 • Indeholder ‘Militær arrestjournal 1808-1918’ og ‘Rapport over tugt- rasp- og forbedringshusfangerne 1837-1854’, og ‘Rapport over statsfangerne i Citadellet Frederikshavn 1837-1869’.

Genparter af domme over statsfanger 1816-1855

 

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Slå op i Daisy, bestil det til læsesalen og læs det der.

Horsens Tugthus (Horsens Straffeanstalt) vat straffeanstalt for mandlige fanger.

Navneregister indsatte fanger 1853-1926

 • Henviser med domsnummer til ‘Stambog og Stambog tugthus’.

Stambog 1853-1909

Stambog tugthus 1909-1933

Navnekartotek til fangesager 1853-1984
– Yderår angiver indsattes fødselsår. Henviser med domsnummer og fangenummer til ‘Stambog og Stambog tugthus’.

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Navneregister til indsatte fanger’ og alle stambøgerne er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der.

‘Navnekartotek til fangesager 1853-1984’ er ikke skannet, og du skal først søge om adgang til arkivserien. Når du får en tilladelse: slå op i Daisy, bestil den til læsesalen og læs den der.

Vridsløselille Forbedringshus (Vridsløselille Straffeanstalt) var straffeanstalt for mandlige fanger.

Navneregister til stamrulle 1859-1932

 • Henviser med domsnummer (står i kolonnen til venstre for navn) til ‘Stamrulle’.

Stamrulle 1859-1932

Fangekartotek 1895-1975
– Over fanger indsatte efter 1933. Disse fangers afsoninger før 1933 er dog også anført.

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Navneregister til stamrulle og Stamrulle’ er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der.

‘Fangekartotek’ er ikke skannet, og du skal først søge om adgang til arkivserien. Når du får en tilladelse: slå op i Daisy, bestil den til læsesalen og læs den der.

Kvindefængslet på Christianshavn (Christianshavns Straffeanstalt) var straffeanstalt for kvindelige, men i perioder også mandlige fanger.

Register over kvindefanger 1841-1928
– Henviser med sidetal til ‘Generalieprotokol’ og med domsnr. til ‘Generaliekort’ og ‘Fangejournalsager’.

Protokol over kvindefanger 1834-1932
– Henviser med domsnr. til ‘Generaliekort’ og ‘Fangejournalsager’.

Generalieprotokol 1874-1919

Generaliekort 2501-5281 1892-1932

Fangejournalsager 4901-5281 1924-1932

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Register over kvindefanger’ er skannet. Slå op i Daisy og læs det der.

De øvrige arkivserier er ikke skannet. Slå op i Daisy, bestil dem til læsesalen og læs dem der.

 

Nyborg Straffeanstalt husede mandlige fanger.

Navnekartotek til rulleblade 1913-1961

Rulleblade 1913-1932

Tuberkulosesygehuset, Statsfængslet i Nyborg

Rulleblade tuberkulose 1925-1947

 

På nettet eller på læsesalen?

‘Rulleblade 1913-1932’ er skannede. Slå op i Daisy og læs dem der.

‘Navnekartotek til rulleblade’ er ikke skannet, og du skal først søge om adgang. Når du får en tilladelse: slå op i Daisy, bestil pakken til læsesalen og læs den der.

‘Rulleblade tuberkulose’ er ikke skannet. Slå op i Daisy, bestil dem til læsesalen og læs dem der.

Protokol over kvindefanger 1834-1932
– Henviser med domsnr. til ‘Generaliekort’ og ‘Fangejournalsager’.

Generaliekort 2501-5281 1892-1932

Fangejournalsager 4901-5281 1924-1932

 

På nettet eller på læsesalen?

Arkivserierne er ikke skannet. Slå op i Daisy, bestil dem til læsesalen og læs dem der.

Forvaringsanstalten på Sundholm var straffeanstalt for mandlige og kvindelige psykopater m.m. dømt til forvaring. Ændrede 1935 navn til Psykopatanstalterne i Herstedvester.

Gamle fangesager 1926-1935

Særlovgivningssager (S-sager) 1925-1983

Kastraktions- og sterilisationslister 1930-1970

 

På nettet eller på læsesalen?

Arkivserierne er ikke skannet, og med undtagelse af ‘Gamle fangesager’, skal du først søge om adgang til arkivserierne. Når du får en tilladelse: slå op i Daisy, bestil dem til læsesalen og læs dem der.

Tip til din søgning

Straffen ’fængsel på vand og brød’, samt korte fængselsstraffe afsonedes i arresthuse. Store arresthuse, som f.eks. Vestre Fængsel kunne også huse afsonere af længere fængselsstraffe.

Læs vejledning om arresthuse.

Straffeanstalter/statsfængsler 1933-

For tiden efter 1933 vil din søgning efter en indsat næsten altid kræve, at du søger om tilladelse. Derfor er fængselsarkiverne fra denne periode kun beskrevet med fængslernes navne.

Det må du se

Fortegnelser over indsatte og sager om indsatte indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se fortegnelser over indsatte eller sager om indsatte, der er yngre end 75 år, skal du først søge om adgang.

Søg om tilladelse til at se en fortegnelse over indsatte eller en sag om en indsat

Hvis du ønsker at se oplysninger om dig selv i en fortegnelse over indsatte eller se en sag om din egen indsættelse i et fængsel, har du mulighed for at bestille en kopi af sagen. Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Bestil oplysninger om dig selv i Rigsarkivet