Jordemoderprotokoller/Fødselsprotokoller – Kom godt i gang!

Jordemoderprotokoller/Fødselsprotokoller - Kom godt i gang!

Fra 1861 skulle jordemødre føre protokol over de enkelte fødsler med oplysning om bl.a. klokkeslæt for fødslen.

alt

Det skal du vide for at finde en fødsel i protokollerne

1.

Tidspunkt

Hvornår er barnet født?

2.

Sogn (Sted)

Hvor er barnet født? Hvilket sogn + lægekreds. lægedistrikt, sygehus eller hospital?

3.

Navn

Hvad hedder barnets mor?

Protokollerne indeholder oplysninger om

  • Morens navn, gift/ugift, antal tidligere fødsler m.m.
  • Oplysning om fødslen herunder vægt, længde og eventuelle komplikationer
  • Klokkeslæt for fødslen

Her skal du søge

Jordemødrene skulle aflevere de udskrevne protokoller til distriktslægen, fra 1915 kredslægen. Foruden de privat praktiserende jordemødre, var der også tilknyttet jordemødre til hospitalerne. Der er således protokoller fra Rigshospitalet fra 1910, men derudover kun meget få protokoller fra hospitaler og sygehuse fra før ca. 1950.

Klik nedenfor på en periode og se, hvad du skal gøre for at finde oplysninger.

Åbn vejledning til Jordemoderprotokoller/fødselsprotokoller

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

  • Xx Lægedistrikt / Yy Lægekreds / Zz sygehus / Ææ hospital

Arkivserie:

  • Jordemoderprotokol / Fødselsprotokol

Fremgangsmåde

Jordemoderprotokollerne er som regel beskrevet med jordemødrenes navne og navne på jordemoderdistrikterne. Fødslerne er indført kronologisk.

På nettet eller på læsesalen?

En del ældre jordemoderprotokoller – især fra Fyn, Lolland Falster og Sjælland – er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det øvrige materiale skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier i Daisy

Jordemoderprotokoller indeholder oplysninger om private forhold, og er ikke almindeligt tilgængelige i 75 år. Protokoller yngre end 75 år kan derfor ikke bestilles til læsesalene.

Du kan bestille dit eget fødselstidspunkt eller et fødselstidspunkt for et barn, du er biologisk forælder til. Bestil et fødselstidspunkt

 

Jordemoderprotokoller kendes først fra 1920 i Sønderjylland.

TIP: I Sønderjylland fremgår fødselstidspunktet af personregistrets fødselsregister. Personregistrene blev indført i 1874 og er frem til ca. 1960 tilgængelige på ArkivalierOnline