Ældre hjælpemidler til arkivbenyttelse

Ældre hjælpemidler til arkivbenyttelse

Se ældre arkivoversigter, som du kan bruge til at søge i Rigsarkivets samlinger. Arkivoversigterne er skannet og søgbare som PDF-filer

alt

Om hjælpemidlerne

Hjælpemidlerne er ældre arkivoversigter, som blev udarbejdet til Rigsarkivets tidligere seks lokationer:

  • Rigsarkivet (København)
  • Landsarkivet for Sjælland (København)
  • Landsarkivet for Nørrejylland (Viborg)
  • Landsarkivet for Sønderjylland (Aabenraa)
  • Landsarkivet for Fyn (Odense)
  • Erhvervsarkivet (Aarhus)

Arkivoversigterne indeholder beskrivelser af de arkiver, der – på udgivelsestidspunktet – var i samlingerne og hjælpemidlerne til at bruge dem.

Søg arkivoversigterne

Arkivoversigterne er skannet og gjort søgbare som PDF-filer. Du søger via din PDF-viser.

Nyeste oplysninger ses i arkivdatabasen Daisy

Vær opmærksom på, at arkivoversigterne er af ældre dato, og at nogle oplysninger kan være forældede, ligesom arkivalierne kan være registreret anderledes i arkivdatabasen Daisy og på Arkivalieronline.

De nyeste oplysninger kan du se i Daisy, hvor alle nye arkivalier, som Rigsarkivet modtager også bliver registreret.

Søg efter arkivalier via Daisy

Se digitaliserede arkivalier via Arkivalieronline

Åbn hjælpemidler