Politiefterforskning og domme 1940-1945 – Kom godt i gang!

Politiefterforskning og domme 1940-1945 - Kom godt i gang!

Både danske og tyske myndigheder bekæmpede det illegale arbejde. Derfor kan du finde mange oplysninger om modstandsfolk i danske arkiver. Se her, hvor du kan søge oplysninger.

alt

De oplysninger finder du i efterforskningssager og domme

 • Sabotagehandlinger, spionage, nedbrydende virksomhed rettet mod værnemagten
 • Vold mod og forulempelser af værnemagten samt i visse tilfælde også mod tysklandsarbejdere og danskere ansatte af tyskerne
 • Undersøgelser af politiske og racemæssige forhold – herunder kommunister og jøder

Her skal du søge

Al dansk efterforskning over hele landet blev varetaget af Statsadvokaten for særlige anliggender.

Alle retssager blev også samlet i et retskontor: Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager.

Klik nedenfor på et emne, og se hvad du skal gøre for at søge efter oplysninger.

Åbn vejledninger

En del sager blev anmeldt og efterforsket, men førte IKKE til et retsligt efterspil. Altså hvor gerningsmændene ikke blev fundet og stillet for en dommer. Sagerne er opdelt i:

 • Almindelige efterforskningssager
 • Sabotagesager fra København
 • Sager mod kommunister
 • Diverse sager

Sådan finder du en efterforskningssag, som ikke førte til tiltale

Start med at finde et AS-nummer

 • Du finder en efterforsket person ved at slå op i Statsadvokaten for særlige anliggenders to navnekartoteker.
 • Hvis personen var arresteret af dansk politi søges i ‘Navnekartotek for AS-sager’ (Navnekartotek I).
 • Hvis personen var arresteret af tyskerne (og senere udleveret til dansk politi) søges i ‘Navnekartotek over personer arresteret af Besættelsesmagten’ (Navnekartotek II).
 • En person kan have kort i begge kartoteker. Der slås op alfabetisk efter efternavn, men bemærk at kartotekerne er fonetisk ordnet. I begge kartoteker henvises der med et AS-nummer til AS-sagerne.

Find herefter AS-sagen

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Sådan finder du en sabotagesag fra København

Efterforskning af sabotager fra København (kreds 0), Frederiksberg (kreds 1), Københavns Amts Nordre Birk (kreds 2) og Københavns Amts Søndre Birk (kreds 3) ligger i perioden 14.3.1942 til 14.9.1944 i en arkivserie for sig selv. Bemærk at sagerne stort set er uden navne på sabotører.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Sådan finder du sager mod eftersøgte kommunister

Kommunistisk aktivitet blev forbudt i sommeren 1941, og en række ledende kommunister blev interneret i Horserød. Men politiets eftersøgning af kommunister fortsatte til langt ind i 1943.

 • Du finder en person i ‘Navnekartotek for DK-sager’ (Navnekartotek II) – DK betyder ”Danske Kommunister”.  Heri henvises til både AS-sager og til DK-sager.
 • Du kan også søge personen direkte i ‘DK-sager’, der er henlagt alfabetisk efter efternavn. Bemærk! Der er ikke sager knyttet til alle navnekort.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Sådan finder du Diverse sager

Disse sager (34 pakker) indeholder mange forskellige typer af sager. Langt de fleste er sager udtaget fra AS-sagerne, bl.a. findes her nogle af de store sager vedr. de engelskuddannede agenter, der i faldskærm blev nedkastet i Danmark.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Sager mod modstandsfolk og forfulgte, hvor der blev rejst tiltale, skal for hele landet søges i arkivskaberne Statsadvokaten for særlige anliggender og Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager. Bemærk, at sager mod kommunister var udskilt i særlige arkivserier.

Sagerne hos Statsadvokaten for særlige anliggender indeholder politiets efterforskningssag, mens sagerne fra Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager primært indeholder rettens eget materiale. Samme sag kan optræde i begge arkivserier.

Sådan finder du Statsadvokaten for særlige anliggenders sager mod personer, som blev sigtet og/eller dømt ved dansk ret

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Sådan finder du sager mod modstandsfolk m.m. i Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager

Sagerne kaldtes statssikkerhedssager (St-sager)

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Sådan finder du sager, hvor personer er sigtet og/eller dømt for at være kommunist

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Der er næsten ingen arkivalier bevaret vedr. den tyske efterforskning af illegal aktivitet. Det meste blev ødelagt ved RAF’s bombardementer af Gestapos hovedkvarterer i 1944-45, og det der var tilbage, blev destrueret af tyskerne selv op til kapitulationen. Der er dog hentet kopier fra tyske arkiver.

Benyt registraturen Tyske arkivalier om Danmark 1848-1945, bind I-IV, udgivet af Rigsarkivet 1978-1997. Især bind III vedr. tysk politi.

Gå til registraturen til tyske arkivalier om Danmark 1848-1945 på Arkivalieronline

Det må du se

Efterforskningssagerne og retssagerne mod modstandsfolk og forfulgte er mere end 75 år gamle og dermed som udgangspunkt frit tilgængelige.

I enkelte sager kan der optræde nyere materiale, som er mindre end 75 år. Hvis du vil se disse sager, skal du søge om tilladelse.

Søg om tilladelse til at se arkivalier

Mere om efterforskningssager og domme

Efterforskningssager blev samlet hos Statsadvokaten for særlige anliggender

Statsadvokaten for særlige anliggender (kaldet AS-afdelingen) blev oprettet den 15. april 1940 som en særlig politimyndighed, der skulle tage sig af sager vedrørende den tyske besættelsesmagt og den danske befolkning. Sagerne omhandlede primært politiske forbrydelser – spionage, sabotage, og det man kaldte nedbrydende virksomhed (Zersetzung) – dvs. handlinger, der modarbejdede besættelsesmagten. Fra sommeren 1940 omfattede det også sager om vold og forulempelser begået af eller mod personer ved værnemagten. Ligeledes kan der findes politisager vedr. danske Tysklandsarbejdere og andre, der søgte eller fik arbejde hos tyskerne.

Det særlige ved Statsadvokaten for særlige anliggender var, at der heri lå både en anklage- og en politimyndighed. Det var således dansk politi, der stod for at efterforske og arrestere danskere under mistanke – og det var Statsadvokaten, der virkede som anklager. Endelig betød det, at de anklagede blev dømt ved dansk ret og afsonede i danske fængsler frem for at blive sendt til Tyskland.

Retssager blev samlet i særligt retskontor

Også alle danske retssager mod modstandsfolk og forfulgte blev samlet i et retskontor, nemlig Københavns Byret 10.A Afdeling for særlige straffesager.

Tyskerne overtog efterforskningssagerne

Som sabotagen tog fart i 1942-43 overtog tyskerne i stigende grad selv efterforskning og arrestationer, hvorefter de sigtede blev dømt ved tysk krigsret – og som oftest kom til at afsone i Tyskland. Da tyskerne selv begyndte at efterforske illegale aktiviteter og selv foretage arrestationer, begrænsedes dansk politis arbejde til at indhente oplysninger om de anholdte personer og deres illegale arbejde.

Statsadvokaten for særlige anliggender ophørte med sin virksomhed den 19. september 1944, hvor tyskerne opløste og internerede det danske politi.