Danske i Sverige 1940-1945 – Kom godt i gang!

Danske i Sverige 1940-1945 - Kom godt i gang!

Mere end 20.000 danskere flygtede til Sverige under krigen. Se her, hvordan du søger oplysninger i danske og svenske arkiver.

alt

Her skal du søge

Under besættelsen flygtede mere end 20.000 danskere til Sverige. Omkring 10.000 var modstandsfolk, 7.000 var jøder, der blev transporteret til Sverige i tiden omkring oktober 1943, og endelig ankom ca. 2.000 kz-fanger med Bernadotte-aktionen i april 1945.

Økonomisk hjælp og kontrol med flygtningene blev varetaget af Den Danske Flygtningeadministration i Sverige. Flygtningene blev også fulgt af Stockholm diplomatisk repræsentation Gesandtskabets flygtningekontor. Flygtninge, som meldte sig til Den Danske Brigade kan søges i brigadens arkiv.

De danske flygtninge blev endelig også fulgt af svenske myndigheder og oplysninger kan søges i svenske arkiver.

Klik nedenfor på et emne, og se hvad du skal gøre for at søge efter oplysninger.

Åbn vejledninger

Det var Den Danske Flygtningeadministration i Sverige, som holdt styr på flygtningene og ydede vejledning og støtte til dem.

Du kan søge efter flygtninge under Den Danske Flygtningeadministration i Sverige på to måder:

  • I Centralregistret
  • Via Almen afdeling

Sådan finder du oplysninger om en flygtning i flygtningeadministrationens arkiv

Søg i centralregistret

  • Slå op på flygtningens efternavn i Den Danske Flygtningeadm. i Sverige Centralregistret i arkivserien ‘Centralregister over flygtninge’ (1943-1945).
  • Registret er ført alfabetisk (fonetisk) med detaljerede oplysninger om hver enkelt flygtning.
  • Der findes ikke sager til registeret.

Søg via Almen afdeling

  • Søg flygtninge, som modtog støtte, i Den Danske Flygtningeadm. i Sverige Almen Afdeling i det alfabetiske ‘Navnekartotek’ (1943-1945).
  • Kartoteket henviser med ”F.K. nummer” til arkivserien ‘Journalsager (personsager)’ (1943-1945).
  • Støttemodtagerne var flygtninge, som ikke var i arbejde, og som ikke opholdt sig i forlægning. Der blev ydet hjælp til beklædning, logi, forsørgelse, sociale hjælpeforanstaltninger for gamle, mødre med børn, gravide kvinder, læge- og tandlægeassistance, hjælp ved sygdom, dødsfald, hjælp til Den Danske Brigades personel og disses familier.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Sagerne omhandler danske flygtninge i Sverige – både modstandsfolk og jøder.

Sådan finder du en sag om en flygtning i Gesandtskabets flygtningekontor

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Den Danske Brigade oprettedes i november 1943. Den kom til at bestå af omkring 4.800 mand, hvervet iblandt danske flygtninge i Sverige.

Sådan finder du stamoplysninger på en soldat i Den Danske Brigade

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linket i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Der findes oplysninger om danskere i Sverige i de svenske arkiver. Det mest centrale er arkivet efter Statens Utlänningskommission, der består af to arkivgrupper:

  • Hemliga arkivet
  • Kanslibyrån

Sagerne i de to arkivgrupper er ordnet alfabetisk efter efternavn, og indeholder i tiden under besættelsen typisk oplysninger om personens illegale aktivitet, om flugten og om opholdet i Sverige.

‘Hemliga arkivet’ indeholder oplysninger om personer indrejst i Sverige i perioden 1940-76, hvorom der foreligger ”ufordelagtige” informationer, bl.a. om illegal eller kriminel aktivitet.
‘Kanslibyrån’ er den almene række og indeholder indrejse- og opholdspapirer om samtlige nordiske statsborgere, der er indrejst i Sverige i perioden 1920-54.

Sådan ser du oplysninger fra Statens Utlänningskommission

Materialet findes hos Riksarkivet i Stockholm. Du kan bestille kopier af en given sag. Sager fra besættelsestiden er frit tilgængelige.

Skriv til Riksarkivet i Stockholm på riksarkivet@riksarkivet.se

Læs mere om arkivet via Riksarkivet.se

Det må du se

De fleste sager og kartoteker hertil ligger i arkivserier og arkivpakker, der i deres helhed er mere end 75 år gamle og dermed frit tilgængelige.

Ligger sagerne i arkivpakker, som også indeholder materiale, der er mindre end 75 år gamle, skal du søge om tilladelse til at se materialet.

Søg tilladelse til at se arkivalier