Flådens mandskabslister – Kom godt i gang!

Flådens mandskabslister – Kom godt i gang!

Flådens mandskabslister består af divisionsbøger og stamruller og skal findes hos Rigsarkivet. Vi har mandskabslister 1739 til 1999.

alt

Det skal du vide for at søge i mandskabslister

1.

Navn

Hvad hed personen?

2.

Tjenesteår

I hvilken omtrentlig periode var personen i flåden?

De oplysninger finder du i mandskabslister

 • Navn
 • Stilling (i flåden eller i det civile liv)
 • Fødested eller opholdssted
 • Tjenestetidens længde
 • Skibe som personen har sejlet med

Der kan være forskelle på hvilke oplysninger, der ses i forskellige lister.

Her skal du søge

Mandskabslister er blevet ført af forskellige myndigheder (arkivskabere).

Klik nedenfor på en periode og se, hvad du skal gøre for at finde en mandskabsliste.

Åbn vejledninger

For perioden før 1739 findes der ingen egentlige mandskabslister over flåden.

Der findes dog fortegnelser over udbetalinger af løn, forplejning og beklædning mm., som indirekte fortæller om flådens mandskab. Se fx under arkivskaberne eskadreskriverne, mønsterskriveren ved søfolket, søtøjhuset eller søetaten for at finde de relevante arkivserier.

Sådan finder du en person i flådens mandskabslister

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Søetaten divisionsinspektørerne
 • Mønsterskriver

Arkivserie:

 • Skibsbog
 • Præsentation

Fremgangsmåde

 1. Start med at finde ud af, hvilken af de fire divisioner vedkommende tilhørte. Søfolkenes divisionstilhør vil ofte fremgå af kirkebøgerne, sørullerne og andre kilder.
 2. Bestil herefter den relevante ‘Skibsbog’. Hvis du ikke kan finde denne oplysning, må du prøve dig frem i de forskellige divisioners skibsbøger.
 3. Tip til din søgning: Som supplement til skibsbøgerne kan du benytte præsentationsbøger, som også har oplysninger om de antagne søfolk, håndværkere og indrullerede. Du finder ‘Præsentationsbøgerne’ ved at skrive Mønsterskriver i feltet arkivskaber og ‘Præsentation’ i feltet arkivserie.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en person i flådens mandskabslister

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Søetaten Holmens Chef
 • Mønsterskriver

Arkivserie:

 • Divisionsbøger
 • Præsentation

Fremgangsmåde

 1. Start med at finde ud af, hvilken division vedkommende tilhørte. Søfolkenes divisionstilhør vil ofte fremgå af kirkebøgerne, sørullerne og andre kilder.
 2. Bestil herefter den relevante ‘Divisionsbog’. Hvis du ikke kan finde denne oplysning, må du prøve dig frem i de forskellige divisionsbøger. Ofte indeholder bøgerne et navneregister.
 3. Tip til din søgning: Som supplement til divisionsbøgerne kan du benytte ‘Præsentationsbøger’, som også har oplysninger om de antagne søfolk, håndværkere og indrullerede. Du finder præsentationsbøgerne ved at skrive Mønsterskriver i feltet arkivskaber og ‘Præsentation’ i feltet arkivserie.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en person i flådens mandskabslister

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Marineministeriet

Arkivserie:

 • Stamrulle

Fremgangsmåde

 1. Start med at bestille den relevante ‘Stamrulle’. Der findes to typer: Én for uddannede sømænd benævnt hel- og halvbefarent mandskab (1896-1943) og én for øvrige udskrevne til flåden, som benævnes lægdsrullemandskab (1862-1943). Hvis du ikke ved, hvilken ‘Stamrulle’ du skal bruge, må du kigge i begge.
 2. Se efter om der er et navneregister i stamrullen eller et særskilt navneregister. Brug henvisningen til at finde den person, du leder efter.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal ses på en af Rigsarkivets læsesale. Du skal bestille materialet i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Sådan finder du en person i flådens mandskabslister

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Forsvarsministeriet

Arkivserie:

 • Stamblade

Fremgangsmåde

 1. Start med at bestille den relevante arkivserie med ‘Stamblade’. De er samlet i to store arkivserier, én for officerer og én for menige.
 2. For at finde en officer skal du kende vedkommendes efternavn og fornavn. For at finde en menig, stampersonel, underofficer eller civilt ansat skal du kende vedkommendes fødselsdato og navn.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal ses på en af Rigsarkivets læsesale. Du skal bestille materialet i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

De håndværkere, der var tilknyttet flåden kan i 1700-tallet findes i divisionsrullerne. I 1800-tallet førtes særlige hovedruller over dette mandskab. Fra 1900-tallet findes diverse hovedruller over henholdsvis tjenestemænd, månedslønnede, brandkorps, politikorps m.fl. Rullerne er mandskabsfortegnelser, over de ansatte.

Du finder rullerne 1777-1819 ved at skrive Holmens Chef (Søetaten) i feltet arkivskaber og ‘Mandtalsbøger for håndværkerstokken’ i feltet arkivserie.

Du finder rullerne 1820-1978 ved at skrive Orlogsværftet i feltet arkivskaber og ‘Hovedrulle’ i feltet arkivserie.

På nettet eller på læsesalen?

Mandtalsbøgerne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Hovedrullerne er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Tips til din søgning

Opslagsværk over søofficerer

Søofficerer 1660-1932 kan søges alfabetisk i værket: T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: “Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og Den danske søetat 1814-1932”, Kbh. 1935, bind 1-2. Du kan finde værket online i Slægtsforskernes Bibliotek.

Se 1. bind på Slaegtsbibliotek.dk

Se 2. bind på Slaegtsbibliotek.dk

Husbøger over beboere i Nyboder

Der findes husbøger over beboerne i Nyboder 1721-1924, hvor de fastansatte i flåden kunne få en bolig. Husbøgerne er ordnet efter gadenavne og gadenumre. Kun for perioden før 1800 er der navneregistre. Søg efter arkivserie: Husbøger i de tre arkivskabere: Nyboders Inspektør, Nyboders Kommandantskab og Søkrigskancelliet (Søetaten) 3. Departements Kontor.

Husbøgerne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline

Søg efter arkivalier via Daisy

Det må du se

Stamblade indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se et stamblad, der er yngre end 75 år, skal du først søge om tilladelse.

Søg om tilladelse til at se et stamblad

Mere om mandskabslister

Flåden bestod udelukkende af hvervet mandskab indtil 1704, hvor der blev indført en søindrullering af søfolk rundt om i landet, som kunne indskrives til tjeneste i flåden. De indrullerede indgik så i nogle år som matroser m.m., mens de hvervede var ansatte på livstid.

Divisionsbøger og stamruller er løbende fortegnelser over mandskabet i flåden. Her kan du både finde de fastansatte søfolk og håndværkere og det udskrevne mandskab, der kaldtes indrullerede og fra ca. 1850 værnepligtige.