Københavnske skilsmissesager – Kom godt i gang!

Københavnske skilsmissesager – Kom godt i gang!

Skilsmisse kan gives ved dom. Fra ca. 1800 kan separation og skilsmisse bevilges, når ægtefællerne er enige herom.

alt

Det skal du vide for at finde en skilsmissesag

1.

Navn(e)

Hvad hed den ene eller begge parter i sagen?

2.

Bopæl(e)

Hvor boede sagens parter, da skilsmissen fandt sted?

3.

Tidspunkt

Hvilket år fandt skilsmissen sted?

De oplysninger finder du i skilsmissesager

 • Detaljer om de skilte
 • Mæglingsforsøg
 • Eventuelle børn
 • Vilkår for skilsmissen

 

Her skal du søge

Skilsmisse kunne gives ved dom i tilfælde af utroskab, borteblivelse, sygdomme, vanærende handlinger m.m. Fra sidst i 1700-tallet kunne ægtefolk, når de var enige herom, opnå bevilling til skilsmisse og fra 1800 bevilling til separation.

Åbn vejledning til skilsmisse ved dom

Ønsker om skilsmisse ved dom afgjordes af Tamperretten for Sjællands stift.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Tamperretten for Sjællands stift

Arkivserie:

 • Tamperretsprotokol
 • Register til Tamperrettens kopibog
 • Domsregister til Tamperrettens kopibog
 • Tamperrettens kopibøger
 • Dokumenter til tamperretsprotokollen

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber Tamperretten for Sjællands stift.
 • Vælg alt efter den periode, hvor skilsmissen fandt sted, en af arkivserierne ‘Tamperretsprotokol’, ’ Register til Tamperrettens kopibog’, ’Domsregister til Tamperrettens kopibog’. Registrene henviser med sidetal til arkivserie ’Tamperrettens kopibøger’. Tamperretsprotokollen og Dokumenter hertil er ført kronologisk.

På nettet eller på læsesalen?

Protokol, registre og kopibøger er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Dokumenterne skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Ønsker om skilsmisse ved dom afgjordes af Hof- og Stadsretten, Justitskontoret.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Hof- og Stadsretten Justitskontoret

Arkivserie:

 • Register over civile og kriminelle sager
 • Register over civile sager
 • Domprotokoller
 • Pådømte sager

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber: Hof- og Stadsretten Justitskontoret. Er skilsmissen fra perioden 1794-1824 slår du op i arkivserie ‘Register over civile og kriminelle sager’ på navnet på den ægtefælle, som søgte dom til skilsmisse. Er skilsmissen fra 1825-1919 slår du op i ‘Register til civile sager’.
 • Registeret anfører domsdato. Med domsdatoen kan du søge dommen i arkivserie ‘Domprotokol’ og den tilhørende sag i arkivserie ‘Pådømte sager’, som er henlagt efter domsdato.

På nettet eller på læsesalen?

Registre 1794-1865 er skannede og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Domprotokoller og Pådømte sager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

 

Skilsmissesager blev pådømt ved de civile retter.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns byret
 • Københavns Byret X. afdeling for civilsager

Arkivserie:

 • Civile B-sager Navneregister
 • Dombog
 • Retsbog

Fremgangsmåde

 • Slå op i arkivskaber Københavns Byret i arkivserie ‘Civile B-sager Navneregister’. Slå op på ægtefællernes navne.
  Registeret oplyser domsdato samt sagens nummer. Det sidste ciffer i sagsnummeret angiver afdelingens nummer (dvs. sag B 465 hører 1919-1924 under 5. afdeling for civilsager, og 1925-1978 under 15. afdeling for civilsager)
 • Søg arkivserie ‘Dombog’ i den oplyste afdeling og find dommen under domsdato.
 • Du kan se referater af retsmøder i sagen i afdelingens kronologiske arkivserie ‘Retsbog’. Du kan starte med domsdatoen

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Sagen skal søges i elektroniske journaler. Søg om tilladelse til at se skilsmissesagen.

Er sagen fra de sidste 20 år skal du henvende dig til Københavns Byret.

Åbn vejledning til skilsmisse ved bevilling

Tilladelse til skilsmisse ved fælles overenskomst kunne i særlige tilfælde bevilges af kongen gennem Danske Kancelli.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Danske Kancelli

Arkivserie:

 • Register til sjællandske registre
 • Sjællandske registre
 • Koncepter og indlæg til sjællandske registre

Fremgangsmåde

 • Slå op på ægtefællernes navne i arkivserie ‘Register til sjællandske registre’. Registret henviser med foliosidetal til registrene.
 • I arkivserie ‘Sjællandske registre’ er den kongelige bevilling kopieret, og der er anført et brevnummer.
 • De eventuelle sager til bevillingen skal søges under brevår og brevnummer i arkivserie ‘Koncepter og indlæg til sjællandske registre’.

På nettet eller på læsesalen?

Alle arkivserierne fra Danske Kancelli er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Tilladelse til skilsmisse ved fælles overenskomst kunne efter en periodes separation bevilges af kongen gennem Danske Kancelli.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Danske kancelli Sjællandske politi

Arkivserie:

 • Register til registrant
 • Registrant
 • Registrantsager

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber Danske Kancelli Sjællandske politi. Slå op i ‘Register til registrant’. Registeret henviser med foliosidetal til registranten.
 • I arkivserie ‘Registrant’ er den kongelige bevilling kopieret og der er anført et brevnummer.
 • Sagen til bevillingen skal søges under brevår og brevnummer i arkivserie ‘Registrantsager’.

På nettet eller på læsesalen?

Alle arkivserierne fra Danske Kancelli er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Københavns Magistrat kunne på kongens vegne bevilge skilsmisse til separerede ægtefolk efter fælles overenskomst, når de havde levet separerede i tre år under ærbare forhold.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Danske Kancelli Fællesafdeling

Arkivserie:

 • Register ekstrakt blanketregnskaberne
 • Ekstraktprotokol for blanketregnskaberne
 • Blanketregnskaber

Fremgangsmåde

Magistratens skilsmissebevillinger på kongens vegne blev udstedt mod et gebyr på fortrykte blanketter. Amterne aflagde kvartalsvise regnskaber for blanketterne, og skilsmissesagerne blev indsendt til Danske Kancelli som bilag til blanketregnskabet.

 • Slå op på den skilsmissesøgendes navn i arkivskaber Danske Kancelli Fællesafdeling, arkivserie ‘Register ekstrakt blanketregnskaberne’. Registret henviser med sidetal til ‘Ekstraktprotokol for blanketregnskaber’, som oplyser amt/Københavns Magistrat, bevillingsår og -dato.
 • Herefter slår du op i arkivskaber Danske Kancelli Fællesafdelingen, arkivserie ‘Blanketregnskaber’. Heri ligger for hvert år de kvartalsvise blanketregnskaber. Søg kvartalsregnskaber for Københavns Magistrat.
 • Hvert kvartalsregnskab er efterfulgt af bilag til de enkelte bevillingsblanketter. Magistratens sag vedrørende bevillingen vil da ligge som bilag til kvartalsregnskabet i den orden, som kvartalsregnskabet anfører sagerne.

Tip: I helt særlige sager om forsvundne ægtefæller og ægtefæller, der var idømt frihedsstraffe, kunne skilsmisse bevilges gennem Danske Kancelli. Søg dem i kancelliets registranter som beskrevet ovenfor under perioden 1800-1827.

På nettet eller på læsesalen?

Alle arkivserierne fra Danske Kancelli er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Københavns Magistrat, fra 1857 Københavns Overpræsidium, kunne på kongens vegne bevilge skilsmisse til separerede ægtefolk efter fælles overenskomst, når de havde levet separerede i tre år under ærbare forhold.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Justitsministeriet

Arkivserie:

 • Register ekstrakt blanketregnskaber
 • Ekstraktprotokol for blanketregnskaber
 • Bilag til blanketregnskaber

Fremgangsmåde

Skilsmissebevillinger på kongens vegne blev udstedt mod et gebyr på fortrykte blanketter. Amterne aflagde kvartalsvise regnskaber for blanketterne, og skilsmissesagerne blev indsendt til Justitsministeriet som bilag til blanketregnskabet.

 • 1848-1856: Slå op på den skilsmissesøgendes navn i arkivskaber Justitsministeriet, arkivserie ‘Register ekstrakt blanketregnskaber’. Registret henviser med sidetal til ‘Ekstraktprotokol for blanketregnskaber’, som under Københavns Magistrat oplyser bevillingsår og -dato.
 • 1857-1869: Slå op i ‘Ekstraktprotokol for blanketregnskaber’ under Københavns overpræsidium. Her anføres for hvert kvartal, blankettype for blankettype, de bevillingsmodtagende personers navne og dato for bevillingen.
 • Herefter slår du op i arkivskaber Justitsministeriet, arkivserie ‘Bilag til blanketregnskaber’.
  Heri ligger – under Københavns Magistrat, fra 1857 under Københavns Overpræsidium – de kvartalsvise blanketregnskaber. Hvert kvartalsregnskab er efterfulgt af bilag til de enkelte bevillingsblanketter. Sagen vedrørende bevillingen vil da ligge som bilag til kvartalsregnskabet i den orden, som kvartalsregnskabet anfører sagerne.

Tip: I helt særlige sager om forsvundne ægtefæller og ægtefællers idømte frihedsstraffe kunne skilsmisse bevilges gennem Justitsministeriet. Søg dem i Justitsministeriet 1. Kontor, ‘Registrant’.

På nettet eller på læsesalen?

Register til ekstraktprotokol og Ekstraktprotokol er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Bilag til blanketregnskaber skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Københavns Overpræsidium kunne på kongens vegne bevilge skilsmisse til ægtefolk efter fælles overenskomst, når de havde levet separerede i en periode.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Justitsministeriet 1. Ekspeditionskontor

Arkivserie:

 • Register til blanketregnskaber
 • Blanketregnskaber
 • Bilag til blanketregnskaber

Fremgangsmåde

Blanketregnskaberne er opdelte efter amter og Københavns Overpræsidium. Skilsmissesagen skal søges det sted, hvor den skilsmissesøgende ægtefælle boede på ansøgningstidspunktet.

Amterne og Københavns Overpræsidium afgav regnskaber for hvert kvartal.

 • Slå op i arkivskaber Justitsministeriet, arkivserie ‘Register til blanketregnskaber’. Heri anføres for hvert år en oversigt over sidetal for amternes og Københavns Overpræsidiums kvartalsregnskaber. Registeret henviser med sidetal til arkivserie ‘Blanketregnskaber’.
 • De kvartalsvise blanketregnskaber er opdelte efter blankettype. Find kvartalets skilsmisseblanketter og søg den skilsmissesøgende ægtefælle. Kvartalsregnskaberne nummererer blanketterne.
 • Herefter slår du op i arkivskaber Justitsministeriet, arkivserie ‘Bilag til blanketregnskaber’. Bilagene er ordnet efter amter, år og kvartal. Inden for kvartalet ligger bilagene efter kvartalsregnskabernes nummerrækkefølge.
 • Bemærk, at separationssagen ofte indeholder en del af skilsmissedokumenterne. Læs om søgning af separationssagen nedenfor.

Tip: I helt særlige sager om forsvundne ægtefæller og ægtefæller, der idømtes frihedsstraffe, kunne skilsmisse frem til 1922 bevilges gennem Justitsministeriet. Søg dem i Justitsministeriet 1. Kontor, ‘Registrant’.

På nettet eller på læsesalen?

Register til blanketregnskaber og Blanketregnskaber er skannet frem til 1940 og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

De nyere Register til blanketregnskaber og Blanketregnskaber samt Bilag til blanketregnskaber skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Københavns Overpræsidium kunne på kongens vegne bevilge skilsmisse til ægtefolk efter fælles overenskomst, når de havde levet separerede i en periode.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Overpræsidium

Arkivserie:

 • Blanketregnskaber for OJ- og SJ-bevillinger
 • Blanketregnskabssager

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber Københavns Overpræsidium i arkivserie ‘Blanketregnskaber for OJ- og SJ-bevillinger’. Regnskaberne afgives for hvert kvartal. Under rubrikken Skilsmisse lister regnskabet navnene på den skilsmissesøgende ægtefælle, og anfører bevillingens løbenummer.
 • Søg sagen i arkivserie ‘Blanketregnskabssager’ under kvartalet og det anførte løbenummer.
 • Bemærk, at separationssagen ofte indeholder en del af skilsmissedokumenterne. Læs om søgning af separationssagen nedenfor.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Overpræsidenten skulle formidle forhandling af vilkår for separationen.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Overpræsidium

Arkivserie:

 • Generalkartotek mænd
 • SJ-sager
 • AJ-sager
 • OJ-sager
 • SJ-forhandlingsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber Københavns Overpræsidium i arkivserie ‘Generalkartotek mænd’.
  Kartoteket oplyser skilsmissesagsnummeret. Hvis separationen/skilsmissen efterfulgtes af problemer med samvær med børnene eller opkrævning af børnebidrag, vil kartoteket
  også anføre sagsnumre for børnebidrag (AJ-sager) eller andre familieretlige sager (OJ-sager). Alle sagerne vil som regel være tilakteret den seneste sag. Derfor skal den søges under det seneste nummer anført på generalkartotekskortet.
 • Søg sagen i arkivserie ‘SJ-sager’ (eventuelt arkivserie ‘AJ-sager’ og ‘OJ-sager’) under journalnummeret.
 • Møder om mægling og vilkårsforhandling blev refereret i protokoller. Slå op på dato for mæglingsmøde i arkivserie ‘SJ-forhandlingsprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Overpræsidenten skulle formidle forhandling af vilkår for separationen.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Overpræsidium

Arkivserie:

 • Generalkartotek mænd
 • Generalkartotek kvinder
 • Familieretssager FA
 • Familieretssager FL
 • SJ-forhandlingsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op på et af ægtefællernes navne i arkivskaber Københavns Overpræsidium i arkivserie ‘Generalkartotek, mænd’ eller ‘Generalkartotek, kvinder’. Registrene henviser med journalnummer til ‘Familieretssager FA’ og ‘Familieretssager FL’.
 • Møder om mægling og vilkårsforhandling blev refereret i protokoller. Slå op på dato for mæglingsmøde i arkivserie ‘SJ-forhandlingsprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Sagen skal søges i Københavns Overpræsidiums elektroniske journaler. Søg om tilladelse til at se skilsmissesagen.

Bemærk, at fra 1992 til 2006 er kun skilsmissesager hvor en af parterne er født den 1. i måneden bevaret. Øvrige skilsmissesager er kasseret.

Sagerne findes ikke i Rigsarkivet men i Statsforvaltningen Hovedstaden, hvor separationen fandt sted, fra 2019 i Familieretshuset.

Åbn vejledning til separation ved bevilling

Private foreninger om ægtefolks adskillelse fra bord og seng, dvs. separation, sås i voksende tal aftalte i Københavns Magistrats rådstueprotokoller.

Magistratens arkiv er på Københavns Stadsarkiv.

Fra 1795 skulle købstæders og amters forligskommission mægle mellem ægtefolk og sørge for, at der blev truffet en skriftlig separationsaftale.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Forligskommission

Arkivserie:

 • Register til forligskommissionens protokol
 • Forligskommissionsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op på ægtefællernes navne i arkivskaber Københavns Forligskommission, arkivserie ‘Register til forligskommissionens protokol’. Registeret henviser med sidetal til ‘Forligskommissionsprotokol’.
 • Find forhandlingen om en separationsforening i arkivserie ‘Forligskommissionsprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Separation kunne bevilges af Københavns Magistrat, når først ægtefolkene havde dokumenteret at have underkastet sig mægling i Københavns Forligskommission og havde indgået fælles overenskomst om bodeling, børn m.m.

Fra 1811 blev det indskærpet, at ægteparret også skulle underkaste sig gejstlig mægling, før separation kunne bevilges.

Separationsbevillingssagen skal søges i Københavns Magistrats arkiv på Københavns Stadsarkiv.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Forligskommission

Arkivserie:

 • Register til forligskommissionens protokol
 • Forligskommissionsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op på ægtefællernes navne i arkivskaber Københavns Forligskommission, arkivserie ‘Register til forligskommissionens protokol’. Registeret henviser med sidetal til ‘Forligskommissionsprotokol’.
 • Find forhandlingen om en separationsforening i arkivserie ‘Forligskommissionsprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Overpræsidenten skulle formidle forhandling af vilkår for separationen.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Overpræsidium

Arkivserie:

 • Navneregister til SJ-journal
 • SJ-journal
 • AJ-journal
 • OJ-journal
 • SJ-sager
 • AJ-sager
 • OJ-sager
 • SJ-forhandlingsprotokol

Fremgangsmåde

 • Separationssagen skal søges i separationsansøgerens bopælsamt eller, hvis bopælen er København, i Overpræsidiet. Slå op på arkivskaber Københavns Overpræsidium i arkivserie ‘Navneregister til SJ-journal’ (SJ står for Separations- og skilsmisse journal). Registeret oplyser sagens journalnummer.
 • Bemærk, at separationssagen kan være tilakteret en senere skilsmissesag (se ovenfor under skilsmisse ved bevilling), eller en sag om ægteparrets børn (AJ-sager og OJ-sager). I arkivserier ‘SJ-journal’, ‘AJ-journal’ og ‘OJ-journal’ vil eventuelle senere journalnumre være anført.
 • Søg sagen i arkivserie ‘SJ-sager’ (eventuelt ‘AJ-sager’ eller ‘OJ-sager’) under journalnummeret.
 • Møder om mægling og vilkårsforhandling blev refereret i protokoller. Slå op på dato for mæglingsmøde i arkivserie ‘SJ-forhandlingsprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Alle journaler og registre er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Sagerne er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Overpræsidenten skulle formidle forhandling af vilkår for separationen.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Overpræsidium

Arkivserie:

 • Generalkartotek mænd
 • SJ-sager
 • AJ-sager
 • OJ-sager
 • SJ-forhandlingsprotokol

Fremgangsmåde

 • Separationssagen skal søges i separationsansøgerens bopælsamt eller, hvis bopælen er København, i Overpræsidiet. Slå op på den mandlige ægtefælles navn i arkivskaber Københavns Overpræsidium i arkivserie ‘Generalkartotek mænd’. Kartoteket oplyser separationssagsnummeret.
 • Bemærk, at hvis separationen/skilsmissen efterfulgtes af sag om ægteparrets børn, vil kartoteket også anføre sagsnumre for børnebidrag (AJ-sager) eller andre familieretlige sager (OJ-sager). Alle sagerne vil som regel være tilakteret den seneste sag. Derfor skal sagen søges under det seneste nummer anført på generalkartotekskortet.
 • Søg sagen i arkivserie ‘SJ-sager’ (eventuelt arkivserie ‘AJ-sager’ og ‘OJ-sager’) under journalnummeret.
 • Møder om mægling og vilkårsforhandling blev refereret i protokoller. Slå op på dato for mæglingsmøde i arkivserie ‘SJ-forhandlingsprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Journaler og registre frem til 1936 er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Journaler og registre fra 1937 samt sagerne er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Overpræsidenten skulle formidle forhandling af vilkår for separationen.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Overpræsidium

Arkivserie:

 • Generalkartotek mænd
 • Generalkartotek kvinder
 • Familieretssager FA
 • Familieretssager FL
 • SJ-forhandlingsprotokol

Fremgangsmåde

 • Separationssagen skal søges i separationsansøgerens bopælsamt eller, hvis bopælen er København, i Overpræsidiet.
 • Slå op på et af ægtefællernes navne i ‘Generalkartotek, mænd’ eller ‘Generalkartotek, kvinder’. Registrene henviser med journalnummer til ‘Familieretssager FA’ og ‘Familieretssager FL’.
 • Møder om mægling og vilkårsforhandling blev refereret i protokoller. Slå op på dato for mæglingsmøde i arkivserie ‘SJ-forhandlingsprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Sagen skal søges i Københavns Overpræsidiums elektroniske journaler. Søg om tilladelse til at se separationssagen.

Bemærk, at fra 1992 til 2006 er kun separationssager hvor en af parterne er født den 1. i måneden bevaret. Øvrige separationssager er kasseret.

Sagerne findes ikke i Rigsarkivet men i Statsforvaltningen Hovedstaden, hvor separationen fandt sted, fra 2019 i Familieretshuset.

Det må du se

Skilsmissesager og separationssager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Det betyder, at skilsmissesager, der endnu ikke er 75 år gamle, kun kan benyttes, hvis du har fået tilladelse til at bruge dem.

Søg om tilladelse til at se en skilsmissesag eller en separationssag

Hvis du ønsker at se din egen skilsmissesag og separationssag, dvs. en sag, hvor du er part, har du også mulighed for at bestille en kopi af sagen som oplysninger om dig selv. Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Bestil oplysninger om dig selv

Om skilsmisse og separation

Udførlige regler for ægteskab fastsattes ved ægteskabsforordningen af 1582, som gentoges i Danske Lov af 1683. Skilsmisse blev tilladt af tre årsager: tilfælde af hor, ved den ene parts desertering og ved impotens. I løbet af 1700-tallet kom enkelte andre tilladte årsager til.

Skilsmisser efter loven blev afgjort af tamperretterne frem til 1797 (Dog ophævedes Sjællands stifts tamperret allerede i 1771 og stiftets skilsmisser skulle pådømmes af Hof- og Stadsretten i København). Fra 1797 pådømtes skilsmissesager af de lokale retter.

Ved kongelig bevilling
Skilsmisse ved kongelig bevilling sås fra sidst i 1700-tallet. Der udviklede sig en praksis for tilladelse for ægtefolk til at leve ’adskilte fra bord og seng’. En sådan separation var ikke lovbestemt. I praksis forudsatte den, at det fælles bo blev delt, og at der var truffet aftaler om eventuelle børn i ægteskabet og om eventuelt underhold af hustruen.

Separationskontrakter sås fra sidst i 1700-tallet autoriserede af magistrater, men mange søgte også kongelig autorisation af kontrakterne, ligesom ønsker om skilsmisse af årsager, som lovene ikke dækkede, kunne bevilges af kongen.

Amtmanden får bemyndigelse
1795 blev der oprettet forligskommissioner i købstæder, herreder og birker, og de fik bl.a. til opgave, at mægle mellem ægtefolk samt, hvis det ikke lykkedes, at medvirke til at udarbejde en separationskontrakt. År 1800 fik amtmænd, stiftamtmænd og Københavns Magistrat myndighed til at bevilge adskillelse fra bord og seng, når begge parter havde enedes om en separationskontrakt.

1811 blev det indskærpet, at sognepræsterne skulle have mæglet mellem ægtefolk dør en separation og senere skilsmisse kunne bevilges. 1827 fik amtmænd Københavns Magistrat bemyndigelse til på kongens vegne at bevilge separerede ægtefolks skilsmisse, når de havde levet separerede i tre år under ærbare forhold.

Skilsmisselove fra 1922, 1969 og senere lettede på forskellig måde mulighederne for at få skilsmisse.