Har I styr på arkiverne ved skybrud og vandskade?

26. juni 2023

Har I styr på arkiverne ved skybrud og vandskade?

Der er varslet skybrud over Danmark. Se hvordan I som myndighed sikrer jeres arkiver mod vandskade og hvordan I skal forholde jer, hvis skaden er sket.

alt

Undgå vandskade i arkivlokaler

Et skybrud kan betyde risiko for oversvømmelser eller vandskader i arkivlokaler hos myndigheder. Det kan medføre en dyr restaurering af arkivalierne.

Hvis skaden er sket

Hvis uheldet er ude, og jeres arkivalier bliver beskadiget, skal I straks begrænse skaden på arkivalierne så meget som muligt og melde skaden til Rigsarkivet.

Anmeld skader på arkivalier her. 

Husk at hvis jeres arkivalier er bevaringsværdige, må de ikke destrueres, uanset hvor beskadigede de er.

I kan se, hvordan I begrænser skader efter vand i vores ‘Anvisninger for behandling af vandskadede arkivalier’.

Har I spørgsmål

I vores Vejledning om opbevaring af papirarkivalier kan I se, hvordan I indretter og placerer arkivlokaler, så arkivalierne forbliver tørre og sikre.

Kontakt Rigsarkivet, hvis I har spørgsmål til indretning af arkivlokaler eller skader på arkivalier.

Skriv til Rigsarkivet eller ring ring til os på 33 92 33 10.