Bestilling, lån og ekspedition af arkivalier

Bestilling, lån og ekspedition af arkivalier

Når du vil benytte arkivalier på en læsesal, skal du bestille dem frem fra magasinet. De skal bestilles i arkivdatabasen Daisy.

alt

Bestilling, lån og ekspedition til læsesalen

Du kan bestille arkivalier under dit besøg på en af Rigsarkivets læsesale, eller du kan bestille dem hjemmefra forud for dit besøg på arkivet.

Bestilling af arkivalier på forhånd, er især en god ide, hvis de pågældende arkivalier befinder sig i fjernmagasin. Så kan arkivalierne ligge klar til dig, når du kommer på læsesalen.

Bestil arkivalier i arkivdatabasen Daisy

Undtagelser

 • Arkivalier som er under aflevering kan ikke bestilles, før arbejdet med at modtage og registrere arkivalierne er helt færdig.
 • Digitaliserede arkivalier kan ikke bestilles til brug på en læsesal. Du kan i stedet se dem online. Der er link fra arkivdatabasen Daisy til billedviseren, hvor du kan kigge på de digitaliserede arkivalier.
 • Arkivalier, som er omfattet af en tilgængelighedsfrist, kræver adgangstilladelse førend de kan bestilles til brug på en læsesal
  Læs om tilgængelighedsfrister på arkivalier her

Bestilling kræver at du har en brugerprofil

For at kunne bestille arkivalier via Daisy, skal du oprette en gratis brugerprofil hos Rigsarkivet.

Opret en brugerprofil her

Hvor lang er ekspeditionstiden?

For arkivalier der er opstillet i læsesalenes nærmagasiner er den gennemsnitlige ekspeditionstid en halv time.

Dele af læsesalenes samlinger befinder sig i fjernmagasiner, og for disse arkivalier gælder særlige ekspeditionstider, der kan variere fra arkiv til arkiv.

Ekspeditionstid – særligt for København

Alle lån til læsesalen i København skal bestilles før dit besøg på læsesalen, da alt står på fjernmagasin. Der er 2-3 dages leveringstid.

Daisy oplyser dig om ekspeditionstiden

Når du bestiller arkivalier, oplyser Daisy om den forventede ekspeditionstid for det arkivalie, du er i gang med at bestille.

Du får besked pr mail, når dine bestillinger ligger klar til dig

Når vi har ekspederet din bestilling og arkivaliet ligger klar til brug på læsesalen, får du en mail med besked om det. Mailen bliver sendt automatisk af vores bestillingssystem. Du kan derfor få mail om, at arkivalierne er nået frem til læsesalen på dage, hvor læsealen er lukket for publikum. Det betyder dog ikke, at du kan møde op på læsesalen på disse dage.

Husk derfor at orientere dig om læsesalens åbningstider og adresse.

For at kunne bestille arkivalier i arkivdatabasen Daisy og benytte Rigsarkivets indtastningsportal, skal du oprette en brugerprofil.

En brugerprofil giver dig forskellige muligheder

Uden en brugerprofil kan du ikke bestille arkivalier i arkivdatabasen Daisy. Men der er også knyttet andre nyttige funktioner til brugerprofilen. Når du har oprettet din brugerprofil, kan du:

 • Følge og forny dine bestillinger i Daisy
 • Se dine tidligere bestillinger i Daisy
 • Genbestille arkivalierne på listen over tidligere bestillinger i Daisy
 • Foretage indtastninger i Rigsarkivets indtastningsportal.

Opret en brugerprofil hos Rigsarkivet

Eksisterende bruger? – Log ind

Opret en profil, før du besøger læsesalen

Vi anbefaler, at du opretter en brugerprofil, før du besøger en læsesal.

Når du opretter en profil, vil vi straks sende dig en e-mail, som du skal besvare, før din profil bliver aktiv. Det kan derfor være en fordel for dig at oprette profilen hjemmefra, hvis det er der, du har adgang til din mailboks.

Du kan ikke oprette flere profiler på samme e-mailadresse

Deler du din e-mail med en anden, kan I ikke begge oprette jer som brugere på den samme e-mailadresse.

Har du ikke en e-mailadresse?

Du kan godt få oprettet en brugerprofil, selvom du ikke har en e-mailadresse. Men du kan ikke gøre det selv.

Du skal henvende dig personligt på en af Rigsarkivets læsesale. På læsesalen kan du få oprettet en brugerprofil, som du kan bruge, når du skal bestille arkivalier. Men når arkivet ikke har din e-mailadresse, kan vi ikke sende en besked til dig, når det bestilte materiale ligger klar til dig på læsesalen. Du kan også opleve andre begrænsninger i din brugerprofil, hvis du opretter den uden at angive en e-mailadresse.

Reglerne er gældende fra den 14. oktober 2016.

Når du bestiller arkivalier i arkivdatabasen Daisy, skal du angive, hvornår du ønsker at benytte arkivalierne. Ønsket benyttelsesdato kan være op til 6 måneder efter bestillingsdato.

Så mange fysiske enheder må du bestille

Nærlån

 • Antal pr. dag: 15
 • Antal i alt: 15

Fjernlån

 • Antal pr. dag: 10
 • Antal i alt: 10

Myndigheder lån af arkivalier til administrativ brug

 • Antal pr. dag: 25
 • Antal i alt: 50

Så lang er udlånsperioden

Almindelig udlånsperiode (1. periode)

Nærlån

15 dage fra arkivaliernes ankomst til læsesal.

Fjernlån

30 dage fra arkivaliernes afsendelse fra den udlånende læsesal.

Myndigheder lån af arkivalier til administrativ brug

60 dage fra arkivaliernes afhentning hos Rigsarkivet.

Forlænget udlånsperiode (i alt)

Nærlån

90 dage (75 dage fra udløb af 1. låneperiode).

Fjernlån

60 dage (30 dage fra udløb af 1. låneperiode).

Myndigheder lån af arkivalier til administrativ brug

120 dage (60 dage fra udløb af 1. låneperiode).

Bemærk

Udlån kan ikke forlænges, hvis

 • en anden bruger har bestilt arkivaliet
 • den maksimale lånetid er overskredet

Fjernlån af arkivalier betyder, at du kan benytte arkivalier fra en af Rigsarkivets læsesale på en anden af Rigsarkivets læsesale.

Arkivalier kan fjernlånes mellem Rigsarkivets læsesale:

 • København
 • Odense
 • Viborg
 • Aabenraa

Regler for fjernlån af arkivalier

Det er ikke muligt at fjernlåne alle arkivalier, og der er begrænsninger i omfanget af udlånet.

Arkivalier der er beskyttet af tilgængelighedsfrister

Du kan også fjernlåne arkivalier der er beskyttet af en tilgængelighedsfrist, hvis du har fået tilladelse til at benytte dem. Vi skal have modtaget din bekræftelse på, at du vi overholde vilkårene i din tilladelse, før vi transporterer arkivalierne til den læsesal, du har bestilt dem til.

Undtaget fra fjernlån – vejledende liste

Normalt vil du kunne fjernlåne arkivalier, der ikke er anført på den vejledende liste herunder.

Generelt
Du kan ikke fjernlåne arkivalier:

 • Af enestående national betydning (”ENB”) eller andre udvalgte arkivalier
 • Ældre end år 1660
 • Der pga. bevaringstilstanden er undtaget fra udlån til enhedens læsesal
 • Der er så skrøbelige, at de ikke kan forsendes
 • Hvis format hindrer forsvarlig forsendelse (store størrelser, kort og tegninger etc.)
 • Der ikke er ordnet eller registreret
 • I original, hvis der findes en filmkopi. Filmkopien kan fjernlånes i stedet
 • Der er hyppigt benyttet eller nødvendige for benyttelsen af andre arkivalier (Journaler, registre etc. der virker som ”søgemidler”)

Specifikt
Du kan ikke fjernlåne:

 • Folketællinger
 • Forestillingsprotokoller, registranter, kopibøger og journaler, registre, kartoteker og tilsvarende søgemidler
 • Kirkebøger
 • Lægdsruller
 • Matrikler
 • Skifteprotokoller og alle øvrige typer af skiftearkivalier