Ældre efter fald 2005-2008

Ældre efter fald 2005-2008

alt

Om undersøgelsen

Undersøgelsen Ældre efter fald (Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde) sætter fokus på de skadestuebehandlede og indlagte faldpatienter i perioden 2005-2008.

Den kan bl.a. bruges til at belyse, hvorvidt man fra sundhedsvæsenets side kan tilrettelægge en systematisk indsats, der forebygger yderligere fald hos tidligere faldpatienter.

Indhold

Undersøgelsen omfatter 392 deltagere i alderen 65+, der er udvalgt blandt skadestuebehandlede og indlagte faldpatienter på Glostrup Hospital.

En interventionsgruppe gennemgik et forløb, hvor de blev vurderet af læge, sygeplejerske og fysioterapeut med henblik på at identificere alle risikofaktorer for fremtidige fald for den enkelte, og minimere den slags hændelser gennem iværksættelse af risikofaktorspecifikke interventioner.

Kontrolgruppen modtog derimod den behandling, der var planlagt i skadestuen eller ved udskrivelsen, idet der ikke findes et systematisk udredningstilbud til ældre faldpatienter.

Se filmen: Sådan analyserer du surveydata i Excel