Register vedr. arbejdsskader 1978-1991

Register vedr. arbejdsskader 1978-1991

alt

Om registret

Arbejdsskadestyrelsen har ført et register over erstatningsudgifter og skadernes årsager og virkninger for skader indtruffet i perioden 1. april 1978 til 1. februar 1991. Arbejdsskadestyrelsens register omfatter kun de skader og sygdomme, der er blevet anmeldt til styrelsen.

Arbejdsskadesager er ansøgningssager. Det betyder, at den tilskadekomne i forbindelse med anmeldelsen har skullet tilkendegive, om anmeldelsen ønskedes behandlet med henblik på eventuel erstatning efter arbejdsskadelovgivningen.

Registeret omfatter typisk de mere alvorlige ulykker og giver ikke det fulde billede af, hvor mange ulykker der fandt sted på de danske arbejdspladser i den pågældende periode.

Arbejdsskadesager omfatter to sagsklasser: Arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Registrets indhold

Periode

1978-1991

Afleverende myndighed

Sikringsstyrelsen

Registeransvarlig

Sikringsstyrelsen 1978-1989

Arbejdsskadestyrelsen 1989-1991

Centrale populationer

Personer involveret i arbejdsulykker eller ramt af arbejdsbetingede lidelser, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Arbejdsskader

Forsikringsselskaber

Erstatningsafgørelser, evt. egen skyld

Méngrad

Erstatningsstørrelser

Fastsat erhvervsevnetab

Evt. ydelser til efterladte børn eller ægtefælle/samlever

Arkiveringsversion

10111