Medlem af nazistiske partier og tyskvenlige foreninger – Kom godt i gang!

Medlem af nazistiske partier og tyskvenlige foreninger – Kom godt i gang!

Se her, hvordan du søger oplysninger om medlemmer af det nazistiske parti og tyskvenlige foreninger.

alt

Åbn vejledninger

Medlemmer af DNSAP og andre nazistiske foreninger blev under krigen registreret af modstandsbevægelsen og efter krigen blev registreringen videreført af arkivskaber Politiets Efterretningstjeneste.

Du skal søge om adgang

DNSAP og andre nazistiske foreningers arkivalier er ikke almindeligt tilgængelige, og du skal derfor søge om adgang til materialet. Det skal du gøre, selv om arkivet blev beslaglagt og ophørte i 1945. Det skyldes, at Politiets Efterretningstjeneste har bearbejdet materialet i arbejdet med retsopgøret efter krigen. Derfor kan der være tilføjet personoplysninger op til 1950.

Sådan skal du søge

  • Søg om adgang til personkort i arkivskaber Politiets Efterretningstjeneste, arkivserien ‘Centralkartoteket’. Centralkartoteket benytter sig af oplysninger i det beslaglagte arkiv efter DNSAP og oplyser bl.a. om indmeldelsestidspunkt og eventuel udmeldelse af partiet samt deltagelse i partiaktiviteter.
  • Hvis personkortet i Centralkartoteket henviser til materiale i DNSAPs arkiv, kan du søge om adgang til dette materiale i arkivskaber Danmarks Nationalsocialistiske Parti.

Du kan søge om tilladelse til at se arkivalier her:
Søg om tilladelse til at se arkivalier

Foreningen blev med regeringens støtte stiftet i juli 1940 med det formål at “uddybe forståelsen mellem Danmark og Tyskland”. Regeringen ønskede et forum med besættelsesmagten uden om det danske nazistparti. Foreningen ophørte den 29. august 1943.

Arkivet indeholder vedtægter og mødereferater, medlemsfortegnelser og udmeldelser samt journaler og journalsager.

Materialet er frit tilgængeligt, bestil det her.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy