Dansk Retinitis Pigmentosa Register 1987-2009

Dansk Retinitis Pigmentosa Register 1987-2009

alt

Om registret

Dansk Retinitis Pigmentosa Register (RP) blev oprettet med henblik på at forbedre diagnostik, vejledning og evt. behandling af RP i Danmark. Målet var at samle den eksisterende viden om denne sygdoms forekomst i Danmark et enkelt sted. Den herved skabte viden skulle danne udgangspunkt for forskning og udvikling.

Registrets indhold

Periode

1987-2009

Afleverende myndighed

Statens Øjenklinik (1987-1998)

Kennedy Centret (1987-2009)

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Identificerbare personer født eller bosat i Danmark efter 1950, som opfylder de diagnostiske kriterier som mulige, sandsynlige eller sikre tilfælde af retinitis pigmentosa.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Evt. dødsdato
Slægtsnummer i Dansk Familiearkiv for arvelige øjensygdomme
Diagnosesikkerhed
Sygdomsdebut
Arvegang
Elektroretinografi
Diagnose mv.