Værdiundersøgelsen 1981-2017

Værdiundersøgelsen 1981-2017

alt

Om undersøgelsen

Den danske værdiundersøgelse er en del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt The European Values Survey (EVS), som har været gennemført i en lang række lande i Europa siden 1981.

Indhold

Værdiundersøgelsen benytter sig af næsten identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande, hvilket giver umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter.

Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om religion, arbejde, politik, familie og overordnet moral.

Værdiundersøgelsen gør det muligt at opstille og teste hypoteser om bl.a.:

  • Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer, svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse skal studierne af værdiændringer knyttes til udviklingen i de relevante samfundsmæssige institutioner.
  • Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges inden for Danmark eller via sammenligning med de øvrige lande.

Se filmen: Sådan analyserer du surveydata i Excel