Det Danske Hjerteregister 1972-1981

Det Danske Hjerteregister 1972-1981

alt

Om registret

Registret skulle danne grundlag for statistiske opgørelser over patienter indlagt med indlæggelsesdiagnosen akut myokardieinfarkt (blodprop i hjertet) samt stille oplysninger til rådighed for forskning vedrørende akut myokardieinfarkt.

Registrets indhold

Periode

1972-1981

Afleverende myndighed

Statens Institut for Folkesundhed

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Personer, som fra 1. januar 1972 til 1. januar 1982 har været indlagt med indlæggelsesdiagnosen akut myokardieinfarkt på hospitaler i Københavns og Frederiksbergs kommuner samt i Københavns og Århus amter. Registret omfatter ca. 55.000 anmeldte tilfælde, heraf ca. 29.000 med diagnosen blodprop i hjertet ved slutningen af 1981. Der registreres ca. 8.000 indlæggelser om året.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Post nr., adresse og kommunekode
Civilstand
Første infarkt
Evt. Dødsårsag og dødsdato
Antal registreringer
Hospitalskode
Registreringsdato
Diagnose
Komplikationer