Det Danske Scleroseregister 1921-2018

Det Danske Scleroseregister 1921-2018

alt

Om registret

Det Danske Scleroseregister er et nationalt register over alle patienter i Danmark diagnosticeret med multipel sclerose (MS). Registret blev etableret i 1956 og indeholder oplysninger om alle danskere, som havde fået stillet diagnosen efter 1921, og som var i live i 1948, samt personer der herefter og frem til 2018 har fået stillet diagnosen.

Registrets indhold

Periode

1921-2018

Afleverende myndighed

Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2007-
Statens Institut for Folkesundhed (1986-2006)
Den Danske Scleroseforening (1965-1986)
Kay Hyllested (1955-1964)

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Personer i Danmark med diagnosen MS, samt personer som formodes at have MS.

Personer, som fra 1. januar 1972 til 1. januar 1982 har været indlagt med indlæggelsesdiagnosen akut myokardieinfarkt på hospitaler i Københavns og Frederiksbergs kommuner samt i Københavns og Århus amter.
Registret omfatter ca. 55.000 anmeldte tilfælde, heraf ca. 29.000 med diagnosen blodprop i hjertet ved slutningen af 1981. Der registreres ca. 8.000 indlæggelser årligt.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Køn
Tidspunkt for indberetning
Diagnose
Diagnoseklassifikation
Debutsymptom
Oplysninger om sygdommen i nærmeste familie
Udvalgte kliniske variable
Evt. dødsdato og evt. dødsårsag