Det nationale meldesystem for sygdomme 1980-2015

Det nationale meldesystem for sygdomme 1980-2015

alt

Om registret

Det er lovpligtigt for læger at anmelde individuelt anmeldelsespligtige sygdomme til Statens Serum Institut. Oplysninger fra anmeldelserne (papirblanketter) indtastes i databasen, som administreres af Afdeling for Infektionsepidemiologi.

Registrets indhold

Periode

1980-2015

Afleverende myndighed

Statens Serum Institut (1980-)

Registeransvarlig

Statens Serum Institut

Population

Patienter diagnosticeret med en individuelt anmeldelsespligtig sygdom af egen læge eller sygehuslæge.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Demografiske data (herkomstland, bopæl, køn og alder)
Epidemiologiske data (smittemåde, smitteland m.m.)