Det psykiatriske centralregister 1969-1997

Det psykiatriske centralregister 1969-1997

Om registret

Formålet med registret var dels at fremskaffe oplysninger til behandlingen af patienter ved de tilsluttede institutioner, dels til psykiatrisk forskning, men registret skulle også bruges til behandlingen af anmodninger om aktindsigt i Det Psykiatriske Centralregister.

For patienter registreret før den 1. januar 1995 var formålet desuden, at fremskaffe oplysninger til brug for myndigheder, der er ansvarlige for sygehusplanlægning samt patientafregning imellem amtskommunerne.

Registrets indhold

Periode

1969-1997

Afleverende myndighed

Institut for Psykiatrisk Demografi

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Alle patienter, som kommer i kontakt med det regionale psykiatriske behandlingssystem i Danmark, samt alle patienter indlagt i psykiatrien i Grønland og på Færøerne.

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Sygehusnummer

Afdelings-/afsnitsnummer

Patienttype

Oplysninger om indlæggelse/udskrivning

Civilstand

Oplysninger om selvtilføjet skade før indlæggelsen

Hoveddiagnose

Bidiagnose

Aktionsdiagnose

WHO-koder (ICD-8/10)

Evt. dødsdato samt årsag