Forløbsundersøgelse for unge 1968-2010

Forløbsundersøgelse for unge 1968-2010

alt

Om undersøgelsen

Ungdomsforløbsundersøgelsen har i over 40 år fulgt ca. 3000 mennesker, fra de var ca. 14 år i 1968 og frem til i dag, hvor mange af dem selv har teenage-/voksne børn.

 

Den blev udarbejdet af Socialforskningsinstituttet og giver et unikt indblik i respondenternes livsforløb (fx uddannelse, karriere og familie).

 

I 2004 blev der i forlængelse heraf også udarbejdet en generationsundersøgelse, der belyser forholdet mellem generationerne, herunder bl.a. spørgsmålet om social arv.

Indhold

 

Respondenterne blev interviewet første gang i 1968 og geninterviewet i 1970, 1971, 1973, 1976, 1992, 2001 og senest i 2004, da de var ca. 50 år.

 

I 1969 blev deres forældre interviewet.

 

I 2010 blev børnene af de oprindelige respondenter interviewet (se Generationsundersøgelsen). Ungdomsforløbsundersøgelsen dækker derfor nu tre generationer:

  • Forældrene til de oprindelige respondenter
  • De oprindelige respondenter
  • De oprindelige respondenters børn

 

 

Se filmen: Sådan analyserer du surveydata i Excel