Forsvarets elektroniske patientjournal COSMIC 2006-2011

Forsvarets elektroniske patientjournal COSMIC 2006-2011

alt

Om registret

Registret indeholder patientjournaler for hele forsvaret (hæren, flyvevåbenet og søværnet).

Registrets indhold

Periode

2006-2011

Afleverende myndighed

Forsvarets Sundhedstjeneste

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Ansatte ved forsvaret

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Militære stamdata og holdoplysning

Køn

Patientforløb

Kontaktperiode

Medicinordination

Prøveresultater

Diagnoser

Vaccinationer