Helsesystem, EPJ i fængslerne 2008-2017

Helsesystem, EPJ i fængslerne 2008-2017

alt

Om registret

Elektronisk patientjournal for indsatte i nogle af Kriminalforsorgens institutioner. Ved afsoning over tre måneder overgår en person fra offentlig sygesikring til Kriminalforsorgens lægetilbud.

Registrets indhold

Periode

2008-2017

Afleverende myndighed

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere

Ellebæk Vestre Fængsel

Herstedvester Fængsel

Registeransvarlig

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere

Ellebæk Vestre Fængsel

Herstedvester Fængsel

Population

Indsatte i Københavns Fængsler,

Anstalten ved Herstedvester og

Fængslet i Ellebæk

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Diagnose

Medicin