Kulturvaneundersøgelserne 1964-2012

Kulturvaneundersøgelserne 1964-2012

alt

Baggrund

Kulturvaneundersøgelserne i perioden 1964-2012 gør det muligt at analysere udviklingen i danskernes kulturforbrug og fritidsliv over det seneste halve århundrede.

De er med ujævne mellemrum blevet gennemført siden 1964, senest i 2012. Indtil 1998 hed de “Fritidsundersøgelserne”.

Med tiden er de blevet udvidet til ikke kun at omhandle voksne men også børns fritidsinteresser. Kulturvaneundersøgelsen 2012 indeholder desuden en delundersøgelse foretaget blandt voksne nydanskere.

Se filmen: Sådan analyserer du surveydata i Excel