Lægemiddelstatistikregister 1994-2019

Lægemiddelstatistikregister 1994-2019

alt

Om registret

I maj 1993 blev det ved lov besluttet at etablere et Lægemiddelstatistikregister. Registret blev etableret med det formål at udarbejde statistikker og prisindeks, samt at overvåge lægemiddelforbruget. Disse oplysninger skulle danne grundlag for at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutningsgrundlag.

I årenes løb er der sket en række lovændringer, som har medført at oplysningerne i registret kan anvendes til bredere formål, og flere oplysninger kan offentliggøres. Medicinforbruget kan kun følges for den enkelte anonyme patient, idet CPR-numre krypteres. Personhenførbare oplysninger må ikke videregives.

Oplysningerne indberettes fra landets apoteker, sygehusapoteker (siden 1997), Statens Serum Institut og Danmarks fødevareforskning hver måned. Siden oktober 2001 har også dagligvarebutikker, som sælger ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, indberettet deres månedlige salg til registret. Lægemiddelstyrelsen får ca. 8 mio. indberetninger om måneden, svarende til ca. 96 mio. indberetninger på årsbasis.

Registrets indhold

Periode

1994-2019

Afleverende myndighed

Lægemiddelstyrelsen

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Det totale salg af lægemidler i Danmark

Udvalgte variable

Ekspedition

Udleveringssted

Oplysninger om receptudsteder

Antal enheder

Pris

Tilskud og refusion

Patienttype

ATC- og DDD-koder

Oplysninger om lægemidlet