Landspatientregistret 1977-2019

Landspatientregistret 1977-2019

alt

Om registret

Formålet med Landspatientregistret (LPR) er at danne grundlag for Sundhedsstyrelsens løbende Sygehusstatistik og forsyne de myndigheder, der er ansvarlige for sygehusplanlægningen, med det nødvendige beslutningsgrundlag.

Derudover indgår registret som grundmateriale i forbindelse med overvågningen af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger. Endelig bidrager registret til den medicinske forskning og kvalitetssikring.

Registrets indhold

Periode

1977-2019

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Sundhedsstyrelsen

Population

Personer, der siden 1977 har været indlagt på somatiske sygehusafdelinger.

Fra 1995 indgår ambulante og skadestuepatienter ligeledes i registret.

Fra samme år indberetter alle psykiatriske afdelinger ligeledes til LPR, hvorfra oplysningerne videregives til det Psykiatriske Centralregister i Århus.

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Bopælskommune

Indlæggelses- og udskrivningsdatoer

Oplysninger om sygdomsforløb

Diagnoseoplysninger

Oplysninger om undersøgelser og behandlinger, herunder operationer, oplysninger om ulykker, årsag til passiv ventetid samt supplerende oplysninger vedr. fødsler.