Misdannelsesregister 1983-1994

Misdannelsesregister 1983-1994

alt

Om registret

Misdannelsesregistret danner grundlag for dels Sundhedsstyrelsens overvågning af hyppigheden af medfødte misdannelser og sene spontane aborter, dels for Sundhedsstyrelsens løbende statistik på området. Herudover bidrager registret med data til den medicinske forskning.

Misdannelsesregistret blev oprettet i 1983 og var til og med 1994 baseret på blanketindberetninger. Fra 1995 anmeldes alle misdannelser elektronisk via Landspatientregistret.

Registrets indhold

Periode

1983-1994

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Sene spontane aborter

Dødfødte med misdannelser

Misdannelser, der konstateres i barnets første leveår.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Køn
Graviditet
Evt. overvægtig
Kroniske sygedomme

Arkiveringsversion

10808