Mykobakterieregistret 1991-2015

Mykobakterieregistret 1991-2015

alt

Om registret

Databasen indeholder oplysninger om alle mikrobielle patient-prøver, hvor der er positive fund af mykobakterier. Databasens formål er at have et værktøj, der giver et komplet overblik over dette. Databasen giver grundlag for årlig afrapportering til The European Surveillance System (TESSy) under ECDC.

Registrets indhold

Periode

1991-2015

Afleverende myndighed

Statens Serum Institut

Registeransvarlig

Statens Serum Institut

Population

Personer, der har fået taget prøver for mykobakterier

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Sted, hvor prøven er taget
Type af prøve
Positive resultater, som foretages i Nationalt Referencelaboratorium for TB og mykobakterier