Overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier (DANMAP) 2003-2013

Overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier (DANMAP) 2003-2013

alt

Om registret

DANMAP-rapporten omhandler antibiotikaresistens og antibiotikaforbrug i dyr, mennesker og fødevarer, og den danner grundlag for sundhedsmyndighedernes håndtering af risici forbundet med dette. Dette IT-system indeholder de humane antibiotikaresistensdata, der bruges til DANMAP-rapporten.

Registrets indhold

Periode

2003-2013

 

Afleverende myndighed

Statens Serum Institut

 

Registeransvarlig

Statens Serum Institut

 

Population

Patienter bakterierne er isoleret fra

 

Udvalgte variable

Oplysninger om bestemte arter af bakterier
Patienter bakterierne er isoleret fra

 

Arkiveringsversion

19654