Overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier (DANMAP) 2003-2013

Overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier (DANMAP) 2003-2013

alt

Om registret

DANMAP-rapporten omhandler antibiotikaresistens og antibiotikaforbrug i dyr, mennesker og fødevarer, og den danner grundlag for sundhedsmyndighedernes håndtering af risici forbundet med dette. Dette IT-system indeholder de humane antibiotikaresistensdata, der bruges til DANMAP-rapporten.

Registrets indhold

Periode

2003-2013

Afleverende myndighed

Statens Serum Institut

Registeransvarlig

Statens Serum Institut

Population

Patienter bakterierne er isoleret fra

Udvalgte variable

Oplysninger om bestemte arter af bakterier
Patienter bakterierne er isoleret fra