Register for IVF behandling 1994-2005

Register for IVF behandling 1994-2005

alt

Om registret

IVF-registret indeholder oplysninger om behandlingsforløb fra de offentlige og private fertilitetsklinikker i Danmark. Formålet er at danne baggrundsmateriale for Sundhedsstyrelsens overvågning af reproduktionsfremmende behandling i Danmark samt danne baggrund for Sundhedsstyrelsens løbende statistik på området foruden at bidrage med data til forskning og statistik.

Registrets indhold

Periode

1994-2005

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Kvinder med dansk Cpr-nr., som har modtaget IVF-behandling ved en dansk fertilitetsklinik.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Oplysninger om årsag til barnløshed
Stimulation
Ægudtagning
Befrugtningsmetode
Ægoplægning af friske æg eller nedfrysning
Ægoplægning af optøede æg
Modtagelse af donoræg
Modtagelse af donorsæd
Graviditet
Resultat af graviditet