Register over anmeldte arbejdsulykker m.m. 1973-2004

Register over anmeldte arbejdsulykker m.m. 1973-2004

alt

Om registret

Formålet med registret er at tilvejebringe systematiske oplysninger om alle kategorier af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, dels som grundlag for arbejdstilsynets langsigtede planlægning, regeldannelse og ulykkesforebyggende arbejde, dels som grundlag for tilsynskredsens undersøgelse af ulykker og dens tilrettelæggelse af tilsynsarbejdet.

Registrets indhold

Periode

1973-2004

Afleverende myndighed

Arbejdstilsynet

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Personer i Danmark, der har været udsat for en arbejdsulykke eller forgiftningstilfælde, der har medført uarbejdsdygtighed en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Udvalgte variable

CIR nr./CVR nr.
Ulykkessted
Ulykkestidspunkt
Antal tilskadekomne
Tilskadekomnes Cpr- nr., køn, stilling, nationalitet, anciennitet, erfaring med samme eller lign. arbejde
Beskæftigelse på ulykkestidspunkt
Tilskadekomstens følger
Legemsdel beskadiget
Skadens art