Register over legalt provokerede aborter 1973-1994

Register over legalt provokerede aborter 1973-1994

alt

Om registret

Registret indeholder oplysninger om kvinder, der har fået foretaget en legalt provokeret abort i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse. Registrets formål er at samle oplysninger til brug ved udarbejdelse af Sundhedsstyrelsens løbende statistik vedr. dels de medicinske aspekter ved abortindgreb, dels kvinders abortmønstre med henblik på amtskommunal planlægning.

Indtil 1. januar 1995 var registret baseret på blanketanmeldelser af de enkelte abortindgreb. Fra 1. januar 1995 indgår oplysningerne i Landspatientregistret.

Registrets indhold

Periode

1973-1994

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Kvinder der har fået foretaget en legalt provokerede abort.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Bopælskommune
Alder
Diagnose
Svangerskabslængde
Procedure
Sygehus
Indlæggelsesdato