Register over personer med vidtgående psykiske handicap 1970-1989

Register over personer med vidtgående psykiske handicap 1970-1989

alt

Om registret

Registret har til formål at følge den lægelige behandling af personer med vidtgående psykisk handicap.

Registrets indhold

Periode

1970-1989

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen 1980-1989
Psykiatrisk Hospital Risskov 1970-1979

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Personer med vidtgående psykiske handicap.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Fødesogn
Optagelsesdato
Bopælskommune
Oplysninger om forældre
Hoveddiagnose
Væsentligste bidiagnose
Øvrige bidiagnoser
Udskrivningsdato